The Great Green Wall Regissør Jared P. Scott

Å gjøre ørkenen grønn


KLIMAENDRINGER: Musikeren Inna Modja reiser langs den 8000 kilometer lange traseen for Afrikas ambisiøse Great Green Wall-prosjekt, der en vegg av trær skal strekke seg på tvers over kontinentet.

Carmen Gray
Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 2019-09-04
The Great Green Wall
Regissør: Jared P. Scott
(England)

«Håpet vårt kommer med regnet», sier en bonde i The Great Green Wall. Han har vært bonde i Senegal i 27 år, men på grunn av hyppigere tørkeperioder og økt ørkenspredning blir avlingene stadig mindre. Den semiaride Sahel-regionen grenser mot Sahara i nord og strekker seg som et belte over hele det afrikanske kontinentet. Regionen er blant områdene som så langt er blitt hardest rammet av klimaendringene; konsekvensene er ressursmangel, massemigrasjon og konflikter. De unge har fått et nytt mantra: «Dra til Europa eller dø i forsøket.» Mange risikere heller den svært farlige reisen via Libya framfor en framtid uten mat på bordet til verken …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn under om du har abonnement.

Innlogging

Abonnement kr 195 kvartal