The Great Green Wall Regissør Jared P. Scott

Å gjøre ørkenen grønn


KLIMAENDRINGER: Musikeren Inna Modja reiser langs den 8000 kilometer lange traseen for Afrikas ambisiøse Great Green Wall-prosjekt, der en vegg av trær skal strekke seg på tvers over kontinentet.

Gray er fast filmkritiker i Ny Tid.
Email: carmengray@gmail.com
Publisert: 2019-09-04
The Great Green Wall
Regisør: Jared P. Scott
(England)

«Håpet vårt kommer med regnet», sier en bonde i The Great Green Wall. Han har vært bonde i Senegal i 27 år, men på grunn av hyppigere tørkeperioder og økt ørkenspredning blir avlingene stadig mindre. Den semiaride Sahel-regionen grenser mot Sahara i nord og strekker seg som et belte over hele det afrikanske kontinentet. Regionen er blant områdene som så langt er blitt hardest rammet av klimaendringene; konsekvensene er ressursmangel, massemigrasjon og konflikter. De unge har fått et nytt mantra: «Dra til Europa eller dø i forsøket.» Mange risikere heller den svært farlige reisen via Libya framfor en framtid uten mat på bordet til verken seg selv eller familien.

Dokumentaren, som hadde verdenspremiere på den internasjonale filmfestivalen i Venezia i september, skisserer et tredje alternativ til sult eller eksil – et alternativ som forutsetter kollektiv handling: Great Green Wall er et pan-nasjonalt treplantingsprosjekt initiert av Den afrikanske union (AU). Tanken er at en grønn mosaikk av tilbakeført landbruksjord vil bekjempe klimakrisens konsekvenser.

Regissør for filmen er Jared P. Scott, men det er musikeren og aktivisten Inna Modja fra Mali som er dens ansikt. Vi følger henne på en 8000 kilometer lang reise gjennom Sahel, fra Senegal til Etiopia. Underveis søker hun etter samarbeid med musikere, med mål om å lage en plate som tar opp i seg regionens ulike kulturtradisjoner og som kan bidra til å samle inn penger til Great Green Wall-prosjekter. Filmen er støttet av FNs konvensjon om bekjempelse av ørkenspredning (UNCCD), og Fernando Meirelles (regissøren av City of God) er ansvarlig produsent. The Great Green Wall er med andre ord et pent innpakket multimediestunt for å belyse saken, med makten i ryggen.Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?
Abonnement kr 195/kvartal