Å forstå Hizbollah

Hizbollah har islamisert klassekampen. Troen gir styrke til en ignorert befolkning, konkluderer forfatter og forsker Sarah Marusek etter to år med etnografisk feltarbeid i Libanon.

Hans Henrik Fafner
Fafner er fast kritiker i Ny Tid. Bosatt i Tel Aviv.
Email: fafner4@yahoo.dk
Publisert: 01.10.2018
Faith and Resistance: The Politics of Love and War in Lebanon
Forfatter: Sarah Marusek
Pluto Press, Storbritannia

I Vesten blir religion ansett som en konservativ kraft. Derfor blir religiøse bevegelser betraktet som reaksjonære eller fundamentalistiske. Dette synet klarer imidlertid ikke å gripe det revolusjonære potensialet i religiøs aktivisme: Tenk bare på Malcolm X eller pastor Martin Luther King jr. under den amerikanske borgerrettighetskampen, eller den kristne kirken i Sør-Afrika. Sistnevnte spilte en vesentlig rolle i kampen mot apartheid idet den offentliggjorde Kairos-dokumentet i juli 1985, og utfordret kirkens svar på apartheid-politikken til det hvite regimet i Pretoria.

Det revolusjonære potensialet i religiøs aktivisme.

Mange fortsetter å mistro religioner som sådanne, siden vestlig forståelse av begreper som tro og rasjonalitet ble endret i opplysningstiden. Senere ble denne skepsisen eksportert til det globale sør gjennom kolonisystemer, som den byråkratiske staten og det kapitalistiske frie markedet, som begge fremmer en spesiell form for instrumentell rasjonalitet, ofte på bekostning av hva det vil si å være menneskelig. I stor grad er det der vi står i dag når det gjelder islam, iallfall knyttet til det som betraktes som radikale trekk ved religionen.

Sarah Marusek, forfatter og forsker ved Leeds University, satte seg fore å komme under huden på dette fenomenet og tilbrakte to år med etnografisk feltarbeid i Libanon. Resultatet av hennes forskning finner vi i Faith and Resistance: The Politics of Love and War in Lebanon. Boken fokuserer på sjia-islam, og spesielt på en av de mest utskjelte sjia-islamske grupperingene – Hizbollah.

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)


Gratis prøve
[wpdevart_facebook_comment curent_url="https://www.nytid.no/a-forsta-hizbollah/" order_type="social" title_text="Kommentarer" title_text_color="#000000" title_text_font_size="22" title_text_font_famely="monospace" title_text_position="left" width="100%" bg_color="#d4d4d4" animation_effect="random" count_of_comments="3" ]

Gi et svar

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.