Å forsone traumer


Ny Tids nå faste spaltist, fredsforskeren Johan Galtung, trekker linjer mellom mulige årsaker til at verden er som den er – og løsninger på utfordringene vi står overfor.

Galtung er fredsforsker med 60-års erfaring innen konfliktløsning.
Email: 110125.1244@compuserve.com
Publisert: 2018-06-01

Voldspandemien fortsetter med uforminsket styrke, spesielt i USA.

Vi leser om fryktelige hendelser i andre store land som Kina, India og Russland, men ikke om massive skole- og kirkemassakre, om varebiler som meier ned tilfeldige forbipasserende på fortauet, om fredelige fotgjengere som blir skutt fra høyhus. Bare i dagens USA.

Vi ser også en nedgang i volden i USA når den kritiske gruppen menn i alderen 18-25 finner arbeid. Forhåpentligvis ikke i militæret.

Hvordan forklare dette?

Massive årsaker

Det dreier seg om noe mer enn det sedvanlige amerikanske selvmord/mord-komplekset.

Abonnement kr 195/kvartal

Skyldes det den amerikanske voldskulten? Uten tvil, men den er i forandring og synes nå å rette seg mot institusjoner, ikke bare individer.

Skyldes det kapitalismen? Systemet skaper vinnere og tapere, spesielt i USA, hvor det verken finnes et tak for profitt eller et sikkerhetsnett for taperne.

Skyldes det media? Overrapporteringen av vold og underrapporteringen av fred gjør at voldelige forbrytelser fremstår som normale, og fredelige handlinger som kriminelle.

Skyldes det konkurranse? Å bli en vinner i vold kan friste når vanlige jobber ikke lønner seg og en karriere innen sport eller kunst er utenfor rekkevidde.

Skyldes det etterligning? Vold synes å være a la mode i disse dager. Slutt deg til gjengen for USAs kollektive individualisme.

Skyldes det militarisme? Hvis landet mitt dreper folk i stor skala over hele verden, hvorfor kan ikke jeg drepe over hele landet – i stor skala?

Skyldes det nedgang og forfall? Er all drepingen en normal del av USAs nedgang og fall, og samtidig noe man kan få et kick av? Adapting as America declines – artikkel i New York Times, 23. april 2018 – god tittel, men en dårlig artikkel.

Fem norske «tvilsomme militære eventyr», som alle ble igangsatt uten parlamentarisk debatt. Er Norge et demokrati?

Alle de syv ovenfor, og mer. Massiv vold, massive årsaker.

Økonomi og fred. Hva kan man gjøre med det? Negeringen av de syv årsakene ovenfor negerer også USA fullstendig.

Fokuser på media: Pave Frans fremmer en «journalistikk for fred», som kritiserer volden og fremmer freden.

Fokuser på kapitalismen: Vi kan fremme kooperativer som møter arbeidernes behov i stedet for den gamle arbeidsgiver/arbeidstaker-modellen, samtidig som vi kritiserer selskaper som løper kapitaleiernes ærend.

I det australske Institutt for økonomi …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?