Å flykte fra et fengselssamfunn

Land of the Free handler om de mange som faller utenfor i amerikanske storbyer. 

Wieczorek er kritiker bosatt i Paris.

Land of the Free

Camilla Magid

Danmark/Finland

«Frihet» er et av disse ordene som ofte blir brukt for å tjene en ideologisk hensikt. Selv den dag i dag er det ingen vits i å implementere det i USA, et land som faktisk har en perfekt fungerende fengselsindustri (se også Modern Times Review). Land of the Free, den første helaftens dokumentaren av den unge danske filmskaperen Camilla Magid, ble vist som del av dokumentarfilmkonkurransen ved avholdte Karlovy Vary International Film Festival.

Ingen rette svar. Brian er én av tusener i South Central Los Angeles som har vokst opp i gjenger, uten mange andre valgmuligheter i livet. Småkriminalitet førte etter hvert til større forbrytelser. En dag begår han et mord, en forbrytelse han aldri kan tilgi seg selv, og som han ikke engang forstår. De neste 24 årene tilbringer han i fengsel, og da han kommer ut, oppdager han at verden er forandret. Farten i trafikken overrasker ham, det gjør også smaken av ekte kaffe. Brian må ha hjelp til å skaffe seg sin egen epostadresse, ettersom fengselssystemet ikke har forberedt ham på å leve utenfor murene. Men han ønsker å lykkes. Pastor Swaringer er ett av disse menneskene som prøver å gjøre dette mulig. Han tar Brian inn i sin mangslungne gruppe av tidligere fengselsfugler, som alle er ute etter hjelp og sosiale kontakter. En psykolog, Richard, lærer Brian en metode for å utvikle tro på seg selv og evnen til å dele. Dessuten åpner han Brians sinn for en tanke om permanent, fruktbar forandring: «Det finnes ingen rette svar. Det finnes bare rette spørsmål.»

«Det finnes ingen rette svar. Det finnes bare rette spørsmål.»

Magid tilbrakte to år sammen med sine hovedpersoner. I løpet av denne tiden finner Brian seg arbeid, en leilighet, en kjæreste og en vei tilbake til familien som hadde avvist ham da han var ung. Men han foretrekker fremdeles ikke å snakke om det mest smertefulle øyeblikket i livet sitt, som stadig plager ham. Det var ikke den personen han er i dag som utførte ugjerningen han har sittet i fengsel for. Dette er hvordan han finner ut av tingene.

Meningsløs vold. Magid presenterer to andre skikkelser fra de samme forstedene til Los Angeles.  Ting har egentlig ikke forandret seg så mye for 20 år gamle Juan, som nettopp er løslatt etter å ha sonet en dom for narkotikaomsetning. Selv om han gir pastor Swaringers gruppe forsikringer om de beste intensjoner og virker integrert i familielivet som en kjærlig, ung far med støtte fra sin kone, svikter han og ender igjen opp på gata som narkotikalanger. Magid klarer å holde kontakten med ham, men hun finner en resignert ung mann som et normalt liv ikke synes å være et reelt valg for. Nå, når han er i begynnelsen av tjueårene, er han for gammel til å bli tatt opp igjen på high school, og han er fremdeles dypt desorientert grunnet minnene om sedvanepreget juling i fengselet, meningsløs vold han erfarte både som offer og motstrebende gjerningsmann.

Ved første øyekast hater sju år gamle Gianni sin mor med en utrolig smertefull og uforklarlig styrke. Hjelpeløs som hun er, kan hun bare reagere med aggresjon og straff. Det er en reell risiko for at situasjonen skal eskalere ut av kontroll. Igjen er det psykologen Robert som tilbyr hjelp til å bryte voldsspiralen. Han oppdager de traumatiske hendelsene Gianni opplevde når moren er fraværende etter at hun er blitt tatt for forsøk på å smugle 100 kilo marihuana til landet. Når det først er funnet en forklaring på Giannis hatefulle angrep på moren, ser det ut til at en ny start kan være mulig. Giannis mor, som også deltar i pastorens gruppe, blir langsomt i stand til å etablere nye og gode måter å kommunisere med sønnen på, noe som gir ham et grunnlag for å lykkes på skolen.

Det er uvanlig og bemerkelsesverdig at en film som behandler et så vanskelig materiale, har en håpefull slutt. Men Magid unnlater aldri å informere seeren om hvor skjørt håpet kan være steder der fengsler bare fungerer som innesperringsanstalter på livstid, uten å sørge for redskaper til integrering og utvikling for de innsatte. Magid fremhever rollen til ekstraordinære individer som tilbyr hjelp med reell kompetanse, kunnskaper og fremtidstro. Men det er klart at Brian vil lide hele livet, Gianni vil fortsette å være fryktsomt tilbaketrukket i sitt eget nabolag, og Juan vil trolig tilbringe hele livet i fengsel.

Talent. Camilla Magid bekrefter sitt talent for å avdekke den skjøre eksistensen til hovedpersonene sine, noe hun allerede viste i sitt portrett av to syriske kvinner i en hurtig skiftende arabisk verden i den korte dokumentaren The Black Lines (2006). Denne evnen ble enda tydeligere i White Black Boy (2012), der hun følger en tanzaniansk albinogutt som blir stilt overfor overtro og trusler i et samfunn der mennesker med pigmentfeil blir tillagt magiske krefter.

«Velkjente fakta» er ofte en forenklende illusjon som går tapt i møte med virkeligheten. 

Magid legger ikke skjul på at hun endret konsept og primærfokus radikalt underveis i prosessen med Land of the Free. I stedet på å holde seg til forhåndsetablerte ideer, valgte hun å stole på egne observasjoner og møter med mennesker underveis. Filmskapere som ønsker å legge frem virkelige oppdagelser, stoler selvsagt ikke på et manus som er skrevet før opptaksprosessen begynner. Slike kan bare representere fakta som allerede er kjent. «Velkjente fakta» er imidlertid ofte en forenklende illusjon som går tapt i møte med virkeligheten.

---
DEL