Tvilen rundt skyldspørsmålet trer frem i dialogen mellom regissør Askold Kurov og Vladimir Putin: Det er ikke engang er klart hvilke forbrytelser Oleg Sentsov skal ha begått.

Zajc er medieviter, forsker og filmkritiker. Hun bor og arbeider i Slovenia, Italia og Afrika.

«Den største synden er feighet.» Med dette sitatet fra Michail Bulgakov avslutter Oleg Sentsov sluttinnlegget sitt under rettssaken. Sentsov, en filmregissør og Maidan-aktivist født i Ukraina, ble anklaget for å ha ledet en antirussisk terroristbevegelse på Krim under begivenhetene som fulgte etter mars 2014. Kjente filmskaperkolleger som Agnieszka Holland og Wim Wenders så vel som European Film Academy arbeidet for å få ham løslatt. Men i august 2015 ble han dømt til 20 års fengsel i Sibir av en russisk domstol i Rostov ved Don. I denne dokumentarfilmen undersøker Askold Kurov konteksten rundt rettssaken.

Flerfasettert om Sentsov. Kurovs primære kilde til bildematerialet er opptak han har funnet: fra Sentsovs egne filmer, fra ulike medierepresentasjoner av Sentsov og hendelsene som angår saken samt materiale fra Sentsovs familiearkiv.

Blant fotografiene i familiealbumene er – som moren muntert kommenterer – «Sentsovs første fotogram»: et bilde tatt ovenfra av hunden hans. «Eller en katt,» bemerker moren. Og sannelig, tatt ovenfra ser ethvert husdyr ut som en oval flekk. Bare representasjoner fra siden gir tilstrekkelig informasjon til å gjøre det representerte gjenkjennbart – ikke på grunn av noen iboende ingrediens i representasjonen, men fordi vi har lært det slik. Dette er en lærebokdemonstrasjon av at bilder ikke er ting, og bevisstheten om at måten vi ser ting på er knyttet til historiske, sosiale og kulturelle forhold, er et underliggende premiss i denne filmen.

Sannhet og rettferdighet. Askold Kurov er utdann …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Eller hva med å tegne abonnement? Da kan du kan lese alt (inkludert magasinene) for 69 kr. Om du er det allerede, logg inn i menyen (evt mobilmenyen) i toppen.

Abonnement kr 195 kvartal