Å drømme er å se døden i øynene

Hva er dette å drømme, hvilken betydning har det?

Forfatter og filmskaper.
Email: dragsethterje@gmail.com
Publisert: 2018-12-03

Den første dokumenterte drømmeboken ble skrevet i 2070 f.Kr. av den egyptiske faraoen Merikere. Han tolket drømmene som varsler om gode eller onde hendelser, et tolkningsgrep som har blitt etterlevd i vårt gjengse forhold til drømmer i over 4000 år.

Ordet drømme har, som det engelske dream, sin etymologiske rot i det norrøne dreyma, med betydningene «glede», «jubel», «sang» eller «virksomhet», «liv», «glede». Det germanske dreugan kan assosieres til «svike», «bedra», «blendverk». Og er ikke drømmene et virkelig blendverk?

En mer materialistisk versjon av drømmens mystiske eller mindre mystiske substans finner vi i den skotske filosofen Thomas Browns (1778–1820) essay Om drømmer: «Forfattere fra antikken og renessanseforfattere som skrev om drømmer, opererte ofte med tre kategorier: guddommelige (innplantet i sinnet på et overnaturlig vis) – naturlige (forårsaket av dominerende kroppsvæsker eller ubalanse i disse) – animalske (som har opphav i de daglige anliggender som menneskene beskjeftiger seg med.»

Drømmen skaper virkelighet. Først drømmen, så skapelsen.

Freuds klassiske verk Drømmetydning og Jungs arketyper (vann symboliserer det ubevisste) har skapt andre og grunnleggende analytiske begreper om drømmer – og ikke minst etablert begrepet underbevisstheten, eller heller flertallsformen underbevissthetene, for bevisstheten består ikke bare av et metaforisk «over» og «under», men av et komplekst samspill av kjemi og elektriske impulser som går i alle retninger og gjør disse «plasseringene» meningsløse.

En virkeligere virkelighet

I enkelte amerikanske urbefolkninger tolkes drømmene i rituelle danser og sjamanistisk praksis og har stor kulturell betydning for virkelighetsforståelsen. Noen av stammene ser på drømmer som mer virkelige enn den «våkne» virkeligheten og tror at drømmen representerer en større og sannere versjon av denne. Og enda mer fantastisk: Det å drømme ses ikke som noe den enkelte selv gjør – han eller hun går snarere inn i drømmesfæren. Drømmen som en selvstendig eksisterende bevissthetsverden.

Abonnement halvår kr 450

Drømmene har ulik betydning i ulike kontekster i ulike kulturer. I Bruce Chatwins antropologiske klassiker Drømmespor skriver han om de australske aboriginene: «Et drømmespor er en usynlig vei hvor …

Kjære leser. Du har lest månedens 4 frie artikler. Hva med å støtte NY TID ved å tegne et løpende online abonnement for fri tilgang til alle artiklene?


Legg igjen et innlegg

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.