Å drømme er å se døden i øynene

Hva er dette å drømme, hvilken betydning har det?

Avatar
Forfatter og filmskaper.
Email: dragsethterje@gmail.com
Publisert: 03.12.2018

Den første dokumenterte drømmeboken ble skrevet i 2070 f.Kr. av den egyptiske faraoen Merikere. Han tolket drømmene som varsler om gode eller onde hendelser, et tolkningsgrep som har blitt etterlevd i vårt gjengse forhold til drømmer i over 4000 år.

Ordet drømme har, som det engelske dream, sin etymologiske rot i det norrøne dreyma, med betydningene «glede», «jubel», «sang» eller «virksomhet», «liv», «glede». Det germanske dreugan kan assosieres til «svike», «bedra», «blendverk». Og er ikke drømmene et virkelig blendverk?

En mer materialistisk versjon av drømmens mystiske eller mindre mystiske substans finner vi i den skotske filosofen Thomas Browns (1778–1820) essay Om drømmer: «Forfattere fra antikken og renessanseforfattere som skrev om drømmer, opererte ofte med tre kategorier: guddommelige (innplantet i sinnet på et overnaturlig vis) – naturlige (forårsaket av dominerende kroppsvæsker eller ubalanse i disse) – animalske (som har opphav i de daglige anliggender som menneskene beskjeftiger seg med.»

Drømmen skaper virkelighet. Først drømmen, så skapelsen.

Freuds klassiske verk Drømmetydning og Jungs arketyper (vann symboliserer det ubevisste) har skapt andre og grunnleggende analytiske begreper om drømmer – og ikke minst etablert begrepet underbevisstheten, eller heller flertallsformen underbevissthetene, for bevisstheten består ikke bare av et metaforisk «over» og «under», men av et komplekst samspill av kjemi og elektriske impulser som går i alle retninger og gjør disse «plasseringene» meningsløse.

En virkeligere virkelighet

I enkelte amerikanske urbefolkninger tolkes drømmene i rituelle danser og sjamanistisk praksis og har stor kulturell betydning for virkelighetsforståelsen. Noen av stammene ser på drømmer som mer virkelige enn den «våkne» virkeligheten og tror at drømmen representerer en større og sannere versjon av denne. Og enda mer fantastisk: Det å drømme ses ikke som noe den enkelte selv gjør – han eller hun går snarere inn i drømmesfæren. Drømmen som en selvstendig eksisterende bevissthetsverden.

Drømmene har ulik betydning i ulike kontekster i ulike kulturer. I Bruce Chatwins antropologiske klassiker Drømmespor skriver han om de australske aboriginene: «Et drømmespor er en usynlig vei hvor de australske urinnbyggernes forfedre vandret i tidens morgen. Ved å synge ga forfedrene navn til alt de så under vandringene sine, og på den måten skapte de verden. I dag kan deres drømmespor følges på kryss og tvers over hele Australia ved bare å lære sangen.»


… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer