Bestill vårutgaven her

Å beskytte sivile

Avatar photo
Henning Næss
Litteraturkritiker i NY TID.
KOMMENTAR / Skulle man ha bedt Amnesty International å la være å avdekke sannheten av rent strategiske grunner?

I en rapport fra 4. august i år hevdet Amnesty International at Ukraina bryter folkerettens regler om beskyttelse av sivile. Organisasjonen skriver blant annet: «Ukrainian fighting tactics endanger civilians.»

I rapporten heter det videre: «Ukrainske styrker har satt sivile i fare ved å etablere baser og operere våpensystemer i befolkede områder, inkludert på skoler og sykehus.» Etter at rapporten ble offentliggjort, har rundt 80 norske medlemmer meldt seg ut av Amnesty i protest.

Amnestys rapport har avslørt Ukrainas brudd på folkeretten, med bevisst bruk av sivile som menneskelige skjold. Organisasjonen mener å ha funnet sikre bevis på at Ukrainas hær har brukt sivile som skjold i konflikten. Rapporten avdekker krigsforbrytelser som er begått av den ukrainske hæren og dens paramilitære nyfascistiske styrker, spesielt rettet mot russiske krigsfanger. Den  fordømmer entydig Russlands invasjon, men insisterer på at dette «ikke fritar det ukrainske militæret fra å respektere internasjonal humanitær lov». I rapporten er man tydelig på at forholdene som avdekkes, ikke på noen måte berettiger Russlands vilkårlige angrep.

Kritikken

Hva er det da Amnesty så entydig kritiseres for? Kritiseres organisasjonen for å ha avdekket sannheter på et uheldig tidspunkt? Eller kritisweres organisasjonen for å ha løyet?

Så vidt jeg kan skjønne, er det Amnestys oppgave helt upartisk å avsløre krigsforbrytelser på begge sider av en konflikt, uansett hvilke uheldige følger det måtte ha for den angrepne parten. Hvis forholdende som avdekkes, er sanne, skulle de likevel ikke vært avdekket av hensyn til at Ukraina er den angrepne parten i konflikten? Rapporten har møtt sterk motstand fra ukrainske myndigheter, som har anklaget Amnesty for å gi støtte til en fortelling som støtter opp om russisk propaganda. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har uttalt at Amnesty setter likhetstegn mellom Ukraina og den russiske invasjonsmakten.

Ukraina skal ha hatt militære baser på barneskoler, sykehus og i boligområder.

Rapporten har fastslått at «Ukraina ikke beskytter sine egne sivile i forsvar mot Russland». Ukraina skal ha hatt militære baser på barneskoler, sykehus og i boligområder, noe som er i strid med folkeretten. Ukrainske soldater skal ha utsatt sivile for fare i 19 byer og landsbyer, slår rapporten fast.

De ukrainske soldatene skal ha inntatt stilling i nabolag milevis unna frontlinjen. Herfra skal ukrainerne ha angrepet russerne med sine våpensystemer. Ukrainske myndigheter avviser dette.

Det å være i forsvarsposisjon fritar ikke et land fra å respektere folkeretten. Amnesty har brukt satellittbilder og våpenanalyser for å bekrefte sine funn. Organisasjonen har også foretatt egne inspeksjoner og vitneintervjuer.

Generalsekretær i Amnesty, dr. Agnes Callamard, har uttalt: «Vi har dokumentert et mønster der ukrainske styrker utsetter sivile for risiko og bryter krigens lover når de opererer i befolkede områder.» Hendelsene skal ha skjedd i regionene Kharkiv, Donbas og Mykolajiv.

Skulle rapporten likevel ikke ha vært offentliggjort? Fordi den kan brukes som en del av russisk propaganda? Med andre ord: Er det slik at Amnesty i denne situasjonen ikke burde rapportert sannheten? Fordi rapporten, som Zelenskyj hevdet, bidrar til å legge skylden på offeret i stedet for på angriperen? Alt tyder imidlertid på at det Amnesty skriver, er riktig.

Jeg er av den oppfatning at kritikken mot Amnesty har vært feilaktig og er fremmet på sviktende grunnlag. Amnesty er ment å være en upartisk organisasjon som skal avdekke krigsforbrytelser på begge sider i en konflikt. Dessuten har ikke bare Amnesty, men også Human Rights Watch og FNs menneskerettighetskontor anført kritiske punkter ved Ukrainas krigføring.

  1. august skrev blant annet Human Rights Watch: «Russian and Ukrainian forces have put civilians in Ukraine at unnecessary risk by basing their forces in populated areas without moving residents to safer areas.»

Amnesty i Norge

Amnesty-leder i Norge, John Peder Ægenes, har sagt at rapporten om Ukrainas bruk av sivil infrastruktur i krigen er godt fundert og holder en høy standard. Nå skal det også legges til at Ægenes i et intervju med Morgenbladet 12.–18. august i år har vedgått enkelte svakheter fra Amnestys side. Ægenes peker blant annet på at Amnesty ga urimelig kort svarfrist til det ukrainske forsvarsdepartementet, som bare hadde fire dager på seg til å svare på Amnestys detaljerte funn. Han har for øvrig forsvart Amnestys valg om ikke å dele all informasjon om Ukrainas posisjoner og militære strukturer til Russland, særlig slik informasjon som vil sette liv i fare. I intervjuet med Morgenbladet vedgår han dessuten at «[v]åre funn dessverre [er] veldig bra for russisk propaganda».

I avisen Vårt Land 12. august lovet Ægenes dessuten en intern granskning av Amnesty. Denne skal ledes av en ekstern gruppe, det vil si av folk som verken er tillitsvalgt eller ansatt i Amnesty.

Å hevde at det Amnesty skriver i sin rapport, likevel ikke burde vært offentliggjort, er det samme som å be Amnesty la være å avdekke sannheten av rent strategiske grunner. Kritikken mot Amnesty er helt uten forståelse for hva som er organisasjonens oppgave: nemlig å avdekke krigsforbrytelser, uansett hvem som måtte være angripende og forsvarende part i en sak. Amnesty skal først og fremst å bidra til beskyttelse av sivile. Spørsmålet er hvilken type adferd som beskytter sivile best.

- egenannonse -

Siste kommentarer:

KOMMENTAR:

Å beskytte sivile

KUNSTIG INTELLIGENS:

ChatGPT – et upersonlig paradigmeskifte?

UKRAINA:

Nye tiår med kald krig

Siste artikler

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

Barnevernets kulturelle fordommer 

BARNEVERNET: I denne kronikken stilles det spørsmål ved om barnevernet hadde rett om Bhattacharya-familien.

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

En europeisk sannhet

EUROPA: Herrefolket hadde ikke bare verdens beste våpen, det hadde også verdens beste religion. Det var de hvite og deres selvskrevne rett til å gjøre hva de ville på andres bekostning.

I McCarthyismens propagandakjeller

LIBERTAS: Den som er blitt utsatt for McCarthyismens brønnpisseri i barndom og ungdom, glemmer ikke hvordan den virker.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Jeg var helt ute av verden

Essay: Forfatteren Hanne Ramsdal forteller her hva det vil si å bli satt ut av spill – og komme tilbake igjen. En hjernerystelse fører blant annet til at hjernen ikke klarer å dempe inntrykk og følelser.

Når man i stillhet vil disiplinere forskningen

PRIO: Mange som reiser spørsmål om legitimiteten til USAs kriger, synes å bli presset ut fra forsknings- og mediainstitusjoner. Et eksempel er her Institutt for fredsforskning (PRIO), som har hatt forskere som historisk sett har vært kritiske til enhver angrepskrig – som neppe har tilhørt atomvåpnenes nære venner.

Er Spania en terrorstat?

SPANIA: Landet får skarp kritikk internasjonalt for politiets og sivilgardens utstrakte bruk av tortur som aldri straffeforfølges. Regimeopprørere fengsles for bagateller. Europeiske anklager og innvendinger ignoreres.

Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen?

COVID-19: Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?

De militære sjefene ville utslette Sovjet og Kina, men Kennedy sto i veien

Militært: Vi tar for oss amerikansk strategisk militærtenkning (SAC) fra 1950 til i dag. Kommer den økonomiske krigen å bli supplert ved en biologisk krig?

Hjemlengsel

Bjørneboe: Jens Bjørneboes eldste datter reflekterer i dette essayet over en mindre kjent psykologisk side ved sin far.

Arrestert og satt på glattcelle for Y-blokka

Y-BLOKKA: Fem demonstranter ble ført vekk i går, blant dem Ellen de Vibe, tidligere direktør i Oslos plan- og bygningsetat. Samtidig havnet Y-interiøret i containere.

En tilgitt, lutret og salvet korgutt

Tangen: Finansnæringen tar kontroll over norsk offentlighet.

Michael Moores nye film: Kritisk til alternativ energi

MiljøFor mange er grønne energiløsninger bare en ny måte å tjene penger på, hevder regissør Jeff Gibbs.

Pandemien vil skape en ny verdensorden

Mike Davis: Ifølge aktivisten og historikeren Mike Davis ligger det i ville reservoarer, som blant flaggermus, opptil 400 typer koronavirus som bare venter på å smitte over til andre dyr og mennesker.

Sjamanen og den norske ingeniøren

SAMHOLD: Forventningen om et paradis fritt for moderne framskritt ble til fortellingen om det motsatte, men mest av alt handler Newtopia om to svært ulike menn som støtter og hjelper hverandre når livet er som mest brutalt.

Hudløs eksponering

Anoreksi: Ublu bruker Lene Marie Fossen sitt eget forpinte legeme som lerret for sorg, smerte og lengsel i sine serier av selvportretter – aktuelle både i dokumentarfilmen Selvportrett og i utstillingen Gatekeeper.