Bestill vårutgaven her

Saftige bøter for koronabrudd i Spania

STRAFF / I Spania har myndighetene muligheten til å ilegge saftige bøter til borgere som nekter å la seg vaksine eller motsetter seg restriksjoner under pandemien.

Rett før vårutgaven av NY TID går i trykken, leser vi i El Pais at Galicia, en av Spanias autonome regioner, har vedtatt at den som nekter å la seg vaksinere mot covid-19 og fremtidige virus, risikerer å bli bøtelagt mellom 1000 og 600 000 euro (!).

Vaksinen i Spania er frivillig, men visepresidenten i Spanias komité for bioetikk mener det kan være juridisk grunnlag for Galicia til å opprettholde bestemmelsen likevel, siden loven om offentlig helse fra 1986 tilsier at det kan treffes tiltak som begrenser enkel tindividets frihet så lenge det gagner flertallet. Endringen innebærer også andre sanksjonsmuligheter, som bot for å ikke bruke maske (minimum 100 euro, kan settes høyere), bot for å være flere samlet enn tillatt, brudd på portforbud og lignende.


Les også: Er det noen grunn til å juble over koronavaksinen

Avatar photo
Iril Kolle
Frilansjournalist, oversetter og grafisk designer.

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

Barnevernets kulturelle fordommer 

BARNEVERNET: I denne kronikken stilles det spørsmål ved om barnevernet hadde rett om Bhattacharya-familien.

Hvor alle kæmper om opmærksomheden

SUBJEKTET: Hvordan skal kunsten skille sig ud i en tid hvor det kunstneriske virke er kommet til at ligne det moderne arbejdsliv med dets konstante krav om kommunikation, netværk og synlighed? Fremtræden og iscenesættelse er blevet vigtigere end indhold. Kan vi i dag egentlig genopdage vores forhold til tid, oplevelsen varighed, øve os på at gøre mindre? At ikke være et middel til et mål?

Karikaturtegnerne og krigen

SATIRE: NY TID har snakket med sju ukrainske og en russisk karikaturtegner, alle tilknyttet nettverket Libex, om hvordan de ser på sitt arbeid med hensyn til krigen i Ukraina.

Den svarte fredsduen

ORIENTERING: Vi presenterer her et unikt forbilde i norsk pressehistorie.

En europeisk sannhet

EUROPA: Herrefolket hadde ikke bare verdens beste våpen, det hadde også verdens beste religion. Det var de hvite og deres selvskrevne rett til å gjøre hva de ville på andres bekostning.

I McCarthyismens propagandakjeller

LIBERTAS: Den som er blitt utsatt for McCarthyismens brønnpisseri i barndom og ungdom, glemmer ikke hvordan den virker.

Overvåkningspolitiet

OVERVÅKING: Innen overvåkingspolitiet arbeider det på landsbasis ca. 300 personer.

Sosialdemokrater og leninister

REFORM OG REVOLUSJON: Nå i valgforbundsbestrebelsenes tid er det kanskje et forsøk verdt å prøve å tenke gjennom begrepene om reform og revolusjon.

Sosialistisk Valgforbunds 33 punkter

Forsvar seieren fra folkeavstemninga Gjennom handelsavtalen er Norges forhold til EF foreløpig avklart. Men sterke krefter i vårt samfunn vil ikke slå seg til...

Sosialistisk Valgforbund

MAKT: Det forestår en langvarig prosess med dannelsen av ett parti – i permanent kontakt med grasrota.

«Minoritetsproblemene» i Afrika og Europa

KOLONIALISME: Hva er regningen fra koloniene etter fire århundrers kolonialstyre? Nesten ikke en ting av hva Hitler gjorde innen Europa, var annet enn hva kolonialmaktene gjennom århundrer hadde gjort utenfor Europa.
- Advertisement -spot_img

Du vil kanskje også likeRelaterte
Anbefalte