Bestill høstutgaven her

Hvorfor trenger vi et fredsparti i Norge?

FOR: Venstrepartiene har lagt bort internasjonalt arbeid, pressen er mikrofonstativ for NATO, fredsbevegelsen har blitt tannløs – og nordmenn er en nasjon av kalde krigere. Derfor trengs et nytt parti!

Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN: Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.

Kolonialisme i bevegelse

AFRIKA: Filmserien Tidløs reise, som nå settes opp på flere av landets cinemateker, viser filmer forankret i afrikansk kultur og historie – men også Afrikas tilknytning til Europa og Kina.

Oppenheimer bommer også grovt og høylytt

ATOMBOMBEN: Oppenheimer er en episk biografisk thriller. Men filmen om den gåtefulle mannen har sine svakheter. Et frieri til folk flest med underholdning i stedet for fakta?
ISRAEL: Da Knesset i 2018 vedtog den såkaldte nationalstatslov, der definerer Israel som en jødisk stat, undergravet den legitimiteten af deres egen stats eksistens som demokrati. Og her toppede det norske oliefondet listen over 725 europæiske finansinstitutioner, som har investeret i 50 selskaber med tilknytning til de ulovlige bosættelser på Vestbredden.
HABERMAS II: Politikken markedsføres via reklame og propaganda og ikke gjennom diskusjon. Publikum påvirkes av ekkokamre og filterbobler. Og hva betyr globaliseringen for dagens offentlighet?
MILJØFILOSOFI: I denne boken antydes en kollisjon mellom økonomi og økologi. Ifølge Oksana Timofejeva må bruken av solenergi bli annerledes enn det industrielle paradigmets herredømme.
PSYKOLOGI: Hvordan har et tvers igjennom pessimistisk menneskesyn oppstått? At mennesket skal være grunnleggende syndig, er en hjørnestein i vestlig tenkning. Eller?
SKRIVING: Murakami er karismatisk uten å virke belærende. En mental treningsdagbok?
BRUGSRETTEN: Brug forudsætter ejendomsret. Hjemløse kan ikke bare flytte ind i tomme lejligheder. Men det er et misforhold mellem brug og ejendom i den raciale senkapitalisme. Også når det gælder patenter. Ejendom kan være økonomisk vold.
POSTHUME ESSAYS: Stian Grøgaard var på jakt etter en autentisitet som er vanskelig å finne. Samtidig overrumpler han leseren og river ham med seg uten forbehold, unnskyldning eller forvarsel.
HÅP: Det gode eller fornuftige håpet er å håpe på noe som ligger innenfor mulighetens grenser.
BILLEDKUNST: Ideen om god form er modernistisk hjernevask. Allerede fra renessansen var det fastslått at skjønnheten tilhørte kvinnekroppen. Men hvem malte en naturlig urtilstand der bluferdighet og begjær hver på sin måte var like utenkelige?
ATOMVÅPEN: Ekspertene sier faren for atomkrig aldri har vært større enn nettopp nå. Faren for uhell, atomvåpen på avveie, cyberinfiltrasjon og misforståelser har økt. Her kommer en dyp dialog med atomvåpen-filosofien, der intellektuelle har prøvd å få et grep på det ubegripelige: trusselen om verdens tilintetgjørelse. Og hva sier Sergej A. Karaganov, utenrikspolitisk og militærstrategisk rådgiver for Putins regjering? Er det eneste vi kan gjøre, å utsette apokalypsen, å avverge den på nytt og på nytt?
VORES FÆLLES SAMTALE: Dagbladet Informations chefredaktør Rune Lykkeberg inviterte en studiekreds med 37 «tænkere og aktivister». Bogens interviews er skrevet som introduktioner til intellektuelle og aktivister.
GLOBAL OPPVARMING: Slik turister reiser fra Spania til Bergen for å kjøle seg ned, er hele verden på flukt mot svale tilfluktsteder, mens den globale oppvarmingen viser seg som en kroppslig og konkret erfaring.
ESSAYS: Er sannheten skandaløs? Michel Houellebecq skjuler seg bak masker, og til slutt sitter maskene fast i ansiktet: Han er blitt sin egen selvfremstilling.
NÆRHET: Hvorfor er vi opptatt av minner? Og hvem er vi hvis vi ikke husker andre, og ingen husker oss? Det Hélène Cixous vil, er å tale imot glemselen, vise hva det vil si å være forfulgt. Hun spør: Hvor ble det av humaniteten?
IRAK: Den irakiske journalisten Ghaith Abdul-Ahad har skrevet en fremragende bog, der gør op med den typiske opfattelse af et sekterisk og splittet samfund som hovedårsagen til Iraks lange og fortsatte tragedie.
SPØKELSE? Med den fornyede atomkrigsfaren setter NY TID et søkelys på en tidligere bok. Egner atomvåpen seg for utpressing av andre land – et tvangsdiplomati? Nei, ifølge disse forfatterne.
MEDIER: Undersøkelser viser at mer enn halvparten av Tysklands befolkning tror at de mottar falske nyheter. I Frankrike mener 80 prosent det samme.
POESI: I en diktsamling av Hans Magnus Enzensberger kan det ligge et snev av sivilisasjonskritikk. Som når det politiske engasjementet ebber ut og lar det kunstneriske uttrykket forsterkes – melankolsk og energisk.
OFFENTLIGHET: Bildet av offentligheten i opplysningstiden var et idealbilde av opplyste borgere samlet til et publikum som diskuterte – eller ‘delibererte’ – for å komme frem til den beste løsningen. Men hva når tidlig håravfall, for tidlig sædavgang og simulert funksjonshemning blir terapitekster for den uendelige frustrasjonen det innebærer å leve i et av angivelig verdens rikeste og beste land?
RACISME: En neo-konservativ bevægelse har gjort det til sin dyd at ‘afsløre’ særlig den kritisk raceteoris politiske ærinde, anført av Christopher Rufo som mener dette udgør intet mindre end en eksistentiel trussel mod de forenede stater. Et nettverk av ‘Trufers’?
ØKOLOGI: I denne fortellingen blir livet på seilbåten et mikrokosmos. Turistenes liv i sør forstyrrer dyrelivet – samtidig som livet under vann er gått tapt på grunn av overfiske, erosjonen øker på grunn av tapte tareskoger. Er det mulig å forstå at den verden som understøtter kroppen og bevisstheten, er naturen selv?
HAT: Tyrkisk-tyske Seyda Kurt er opptatt av hat som frembringer ømhet. Hat bunner ofte i rasisme, misogyni, fremmedfrykt og fordommer.
ENERGI: Når det gjelder energimangelen vi står i, kan et mulig svar da være å la staten styre med hardere hånd? Og når det gjelder krigen, er sanksjoner i det hele tatt et effektivt våpen? Federico Rampinis svar er nei.
DEMOKRATI: Rémi Brague analyserer på original omend ikke uproblematik vis sig frem til Europas DNA – hvis Europa skulle have et mindreværd, hvorfor har vi bestandigt på arrogant og brutal vis søgt at indlemme andre, overtage, besejre? Den annen bog, av Mikkel Bolt og Dominique Routhier, præsenterer demokratiske tekster til tiden.

Byer i krise

GJENOPPBYGGING: Dette bilaget gir krigens raseringer av byer og tettsteder i Ukraina og behovet for gjenoppbygging størst oppmerksomhet.

Solidaritet og motstandsdyktighet

RESILIENS: Fotograf Eduardo Moreno – som har latt oss bruker flere foto i dette bilaget – spør om det er mulig å tenke nytt. Han etterlyser at vi lærer å bygge nye kart over nærhet, tetthet og samhørighet.

Urbant landbruk i palestinske flyktningleirer

MAT: I flyktningleirer over hele Libanon og Syria har den palestinske hjelpeorganisasjonen Jafra Foundation stått for urban dyrking – med økologiske og kortreiste urter og grønnsaker. Men samfunnsnytten strekker seg lenger enn det. De bygger plantekasser, sørger for jord, kompost, småplanter, frø og tilgang til vann.

Å bygge en førskole, en crèche, i Ethembeni

CAPE TOWN: Sør-Afrika er i boligkrise, og med sviktende infrastruktur og utbredt politisk korrupsjon rammes de fattigste hardest. Den lokale humanitære organisasjonen The Shackbuilder bygger shacks, midlertidige boliger i treverk og korrugerte metallplater for mennesker i nød. Vi forsøkte å bidra.

Totalitarisme før og nå

IDEOLOGI: Ved å enes om en egnet ‘fiende’ gjenfinner et desintegrert samfunn en sammenheng, energi og mening. En totalitær propaganda har ført frem til at man nå vil la Ukraina bruke F-16 jetfly overfor atommakten Russland – med de store konsekvenser det kan medføre.

Bunnsvart og håpefullt

ØKOLOGI: I gruppen Dyp Tilpasning Norge artikuleres frykten for sammenbrudd og total kollaps. Der diskuteres kunstig intelligens og ville vekster, prepping til katastrofen, samhold og redsel. I den sammenheng anbefaler professor Jem Bendell et idémessig paradigmeskifte i sporene etter buddhisme, dyp økologi og kritisk teori.

Private viltreservater – et forretningskonsept til artenes bevaring

SØR-AFRIKA: Ca. 500 sørafrikanske viltreservater representerer en spektakulær markedsplass. Men etter tretti år har eksempelvis Shamwari Private Game Reserve i dag sju luksuslodger, en explorer camp, et læringssenter, en rehabiliteringsstasjon for unge, forlatte eller skadde dyr – og ikke minst en politienhet til bekjempelse av krypskyting.

En filmatisk verden satt i spill

KORTFILMFESTIVALEN I OBERHAUSEN: ‘Machinima’ – filmer som er laget gjennom dataspill – gjenspeiler og belyser de digitale verdenene vi beveger oss stadig lenger inn i. Det er også nærliggende å tro at kunstig intelligens vil sette markant preg på dette feltet fremover.

Politisk thriller fra virkelighetens Egypt

ARABISKE FILMDAGER: «Boy from Heaven» er først og fremst en velkomponert spenningsfilm, men gir samtidig et spennende innblikk i religiøse miljøer og politiske konfliktlinjer i dagens Egypt.

«Jeg tror ikke en eneste militær konflikt kan løse et problem.»

NY TID-INTERVJUET: Elisabeth Hoff, WHOs representant i Libya i dag, undret seg over hvorfor Norge involverte seg og lot 700 bomber falle over Libya i 2011: «Det gir overhodet ingen mening.» I 30 år har Hoff i krigssoner som Afghanistan, Syria og Libya – forsøkt å redde liv. Hvordan kan et menneske utholde så mye lidelse?

Populismens pappa

FASCISME:Benito Mussolini er tilbake for å vise oss hvordan man bygger et fascistisk skrekkregime. Antonio Scurati, forfatteren av M – århundrets sønn, forteller i dette intervjuet med NY TID at «Benito Mussolini var som et tomt skall, en mann uten meninger, men med overskudd av meningers mot».

Om patent på rikdom

50 ÅR SIDEN: Vestens industri sitter med patentene i absolutt hele verden.

Den europeiske sannhet

50 ÅR SIDEN: Det er innlysende at den som er kommet lengst rent våpenteknisk, også har den rette Gud og den riktige religion – hvite kolonisatorer hadde den eneste sanne tro.

NY TID: Elisabeth Hoff (WHO)

NY TID: Det økosentriske menneske