Bestill sommerutgaven her
UTØYA:

22. JULI: Etter min oppfatning kunne politiet ha fått panikk

Jeg fraktet 24 sønderslagne, sjokkskadede ungdommer i sikkerhet til fastlandet fra Utøya. Flere ganger førte jeg båten ut til dette helvete på jord. Hvor var politiet?
22. JULI:

Traumeberetningen


Aslaug Holm, Sigve Endresen: Generasjon Utøya
Utøya som arnested for gryende partitilknytning: Denne generasjonen lar seg fortsatt ikke kneble.
22. JULI:

Et undersøkende nåtidsbilde av 22. juli


Tommy Gulliksen: Arven etter 22. juli
Tommy Gulliksens andre dokumentar om 22. juli viser en sårbarhet som er både reflekterende, undrende og oppriktig ærlig.
KRONIKK:

Strålevernets «anerkjente» institusjoner

Overser myndighetene forskning på feltet strålevern? Eksempelvis skader av AMS-målernes pulsing – eller skader fra svake elektromagnetiske felt, som mobilstråling?
Fredsnasjonen / Mer fredspolitikk, takk!
Det fredspolitiske havner utenfor både medienes og politikernes fokus.
Fredsindeks / «Fredsnasjonens» omdømme
Norge har nå havnet på en 17. plass på grunn av våpeneksport.
Våpen / Verdens militære stormarked
Verden bruker i dag omtrent 16 000 milliarder kroner på det militære. Mens covid-19 stikker kjepper i hjulene for det meste av verdens varehandel, synes handelen av krigsmateriell å være et unntak.
Våpeneksport / Norsk eksportkontroll i endring – tid for innstramming
For dem som følger debatten om norsk våpeneksport, har 2021 vært av de mest dramatiske år noensinne. Den første bomben gikk av i februar, da Riksrevisjonens gjennomgang av norsk eksportkontroll ble offentliggjort. I kjølvannet av dette har ny informasjon om norsk våpeneksport til Emiratene blitt avslørt, en ny strategi for våpenindustrien er lansert fra regjeringen, og alle venter i spenning på hva Utenriksdepartementet vil komme opp med av løsninger på de mange avdekkede problemene i sin neste stortingsmelding om eksportkontroll, i juni.
Våpeneksport / Verdens strengeste regelverk
Utsagnet om «et av verdens strengeste regelverk» må forstås som Stortingets forventede standard for en langt mer restriktiv praksis for norsk eksport av krigsmateriell.
Debatt / Norsk strålevern hviler på hardt kritisert stiftelse
Hva er det Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet ser bort ifra, ifølge dette innlegget?
Debatt / Har stråleverndirektoratet stukket hodet i sanden?
Flere statlige ekspertkomiteer i andre europeiske land konkluderer med reell risiko for skadevirkninger.
Debatt / Feilinformerer Strålevernet?
Feilinformerer vi allmenheten?
Kronikk / Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet – bekymringsverdig feilinformasjon?
Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet kritiseres i denne kronikken for ikke å ta til seg betydelige mengder forskning om strålefarer.
5g / På full fart inn i en økologisk blindgate
Det er ikke dokumentert at 5G er trygt. Tvert imot vil 5G forsterke skadene vi alt har påført biosfæren og livet på Jorden.
KRONIKK:

Norge på Europa-toppen i nasjonalisme?

Vi hører stadig at Norge er verdens beste land, men det er ikke nødvendigvis slik det oppleves for det store flertallet av nordmenn og folk som flytter hit.
BRUCE MAU:

Massive change

Hva med et tilbakeblikk over 30 år, for å kunne se og handle inn i fremtiden?
ETIKK:

Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikkene?

Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
MEDISINERING:

Medisinering med bismak

I denne kronikken kritiserer forfatter Åse Dragland utbredt medisinering. Ingenting tyder på at langvarig behandling med Ritalin eller antipsykotika er bra. Mange psykisk syke opplever seg som zombier uten tanker, følelser, smaks- og luktesans.
Etikk / Hvilke etiske prinsipper ligger bak de første vaksinestikk?
Bak myndighetenes vaksineringsstrategi råder et etisk kaos.
Pandemi / «Immunologisk invaliditet»
Måske vil frygten for bakterier og vira i fremtiden i stadigt stærkere grad føre til et sygdomsberedskab præget af totalitær overvågning og kontrol. En blind tiltro til vaccinationer kan føre til en udfasning af menneskets eget immunsystem.
Straff / Saftige bøter for koronabrudd i Spania
I Spania har myndighetene muligheten til å ilegge saftige bøter til borgere som nekter å la seg vaksine eller motsetter seg restriksjoner under pandemien.
Kronikk / Koronavaksiner: vitskap og myter
Vitskapen har gjort raske framsteg når det gjeld å produsera ei vaksine mot Covid-19. Men kan vaksineprogramma bli grunna på aktivt samtykke og autonome val frå medborgarane? Og går vitskapleg rasjonalitet nå hand i hand med kreative former for irrasjonalitet?
Covid-19 / Vaksinetvang i skyggen av koronakrisen (av Trond Skaftnesmo)
Fra offentlig hold ytres det ingen reell skepsis til koronavaksinen – man anbefaler vaksinering, og folket er positive til vaksinen. Men er omfavnelsen av vaksinen basert på en informert beslutning eller et blindt håp om en normal hverdag?
Overvåkning / Smittesporing, overvåkning og konsekvenser
Hvor mye frihet har du egentlig, hvis dine bevegelser begrenses av et koronapass og du får sparken hvis du nekter å bli vaksinert?
Korrupsjon / 85 000 000 000 kroner
I krisesituasjoner øker korrupsjonsrisikoen – som med pengene bak den kommende koronavaksinen.

BØKER

KINA:

Det milde, vanlige og tamme


Arne de Boever: François Jullien’s Unexeptional Thought
Via sinologen François Jullien avdekker Arne de Boever blinde flekker, farlige fordommer og avgjørende mentalitetsforskjeller i møtet mellom øst og vest.
HANDKE:

«Der er du jo, min venn»


Peter Handke: Mein Tag im anderen Land
Et eviggyldig spenningsforhold mellom enkeltmennesket og fellesskapet. Har Peter Handke med alderen gradvis gitt avkall på raseriet?
FRIHET:

Foreldede menneskerettigheter


Ferdinand von Schirach: Jeder Mensch
Ferdinand von Schirach vil inspirere til en modernisering av det demokratiske systemet.

Et Internet of Things (IoT), Internet of Bodies (IoB) og Internet of Minds (IoM)


Ole Sverre Olsen: Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket.
Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
KUNNSKAP:

Informasjon!


Cass R. Sunstein: Too Much Information
Hva skal vi stole på? Hvordan skal vi bruke informasjonen vi mottar, i vårt eget liv?
DIKTATORER:

Politisk propaganda, rolleblanding og politikere – Mussolini, Franco, Hitler, Pinochet, Gaddafi, Erdoğan….


Clément Fayol, Ruth Ben-Ghiat: Ces français du service de l’étranger, Strongmen: Mussolini to the Present
Det er kontaktnettet ditt som viser hvem du er og som gir deg jobb.
UTDANNING:

Anarkistisk pedagogikk


Judith Suissa: Anarchism and education. A philosophical perspective
En anarkistisk skolemodell bygger på en antiautoritær, ikke-hierarkisk, autonom tenkning. Er det mulig å reaktualisere i dag?
Boliger / Red Metropolis: Socialism and the Government of London (av Owen Hatherley)London, en futuristisk skyskraperby, et neo-Tokyo, en by i et land styrt av en autoritær og nasjonalistisk elite. Hvor ble det av Corbyns manifest for massiv utbygging av kommunale boliger?
Psykologi / In Praise of Forgiveness (av Massimo Recalcati, …)En bok om selvfølelse, spiseforstyrrelser, traumer og evig depresjon – og kjærlighet.
Tro / Virkeligheten og dens dobbeltgjenger. Et essay om illusjon (av Clément Rosset Oversatt og med etterord av Lars Tore Halvorsen)Rosset går hardt ut mot hele ideen om duplisering mellom det vi ser, og det som «egentlig» ligger bak. Dette er eskapisme og motvilje til å se det vi har rett fremfor oss, mener han.
Alt-right / La rebeldía se volvió de derecha? («Er oprøret drejet til højre») (av Pablo Stefanoni)Argentinsk politolog tager pulsen på alt-right både højt og lavt og viser den kulturkamp, som giver alt-right medvind og centrumvenstrefløjen modvind.
IdÉhistorie / Midtøstens metropoler, … (av Kristoffer Momrak, …)Er Hellas mer en kulturell periferi i Midtøsten enn opprinnelsen til vårt moderne demokrati? Aristoteles mente fønikerne i Kartago med likhet for loven – isonomia – hadde et bedre folkestyre enn Athen – demokratiets såkalte vugge.
Sykepleie / Jeg skal hjelpe deg. En sykepleiers farvel til eldreomsorgen (av Vigdis J. Reisæter)Efter et årti i norsk ældreomsorg kunne sygeplejer Vigdis J. Reisæter ikke længere holde ud at måtte give en beroligende pille til angste demente i stedet for en hånd at holde i og et øre at lytte med.
Selvrealisering / The Age of Fitness (av Jürgen Martschukat, …)Survival of the fittest – det gjelder å holde seg i form og passe på sin egen produktivitet. Du har også en app som måler puls, skritt og søvnkvalitet.
Omsorg / The Care Crisis. What Caused It and How Can We End It? (av Emma Dowling): Storbritannia er i økende grad avhengig av de frivilliges innsats for å gi borgerne et minimum av omsorg mens offentlige tjenester lider under budsjettkutt og kriser.
Kunstner / TEKST! Kunst og sånn 1981-2020 (av Guttorm Nordø)Guttorm Nordø forteller om det umiddelbare som eneste rettesnor for sitt kunstnerskap. En av de fineste, mest risikovillige og vittigste kunstbøkene i 2021?
Klima / The New Climate War (av Michael E. Mann)Er veganeres forsøk på å løfte kjøttskam eller droppe å fly løsningen på klimaproblemet? Våre endrede reise- og atferdsmønstre har det siste året bare i liten grad påvirket de globale klimagassutslippene.
Samtaler med lysets hastigheter. Konstruksjonen av det digitale dødsriket. (av Ole Sverre Olsen)Når Klaus Schwab, grunnleggeren av World Economic Forum, introduserer den fjerde industrielle revolusjon (Shaping the Future of the Fourth Industrial Revolution), og når Elon Musk, gründeren bak suksessen Tesla, pluss konsernsjef for Facebook Mark Zuckerberg legger frem visjonene for det 21. århundre, bør du følge oppmerksomt med på hva som er det konkrete innholdet i det de presenterer av teknologi, forsket frem i laboratoriene i Silicon Valley.
Modernisme / Carsten Boysen: En rettferdig boligpolitikk, … (av Jon Guttu, …)Kan dagens usosiale by- og boligsituasjon trenge mer modernisme? To bøker aktualiserer en fremskrittstro på at samfunnet kan endres til det bedre.
MiljØ / Verden av byer, … (av Ellen S de Vibe, …)Vi er på kollisionskurs med såvel den naturmæssige som den sociale kapital, globalt set, hva FNs forhenværende generalsekretær Ban Ki-moon kaldte en global selvmordpagt. Nå må vi sten på sten bygge op en ny fremtid – velvidende at vi ikke selv vil komme til at se resultatet.

Herodots isonomia

Noe av de samme lærdommene som er nevnt i hovedartikkelen, kan vi ta med oss fra den nyeste utgaven av demokrati-indeksen til The Economist...

ESSAYS

ESSAY:

Sangen som blir borte

Jeg har blitt mor til min egen mor. Men er kanskje undertrykt sorg og depresjon en av årsakene til demens?
GAZA:

Intet sted er trygt

Innbyggerne løper for livet og forlater sine hjem, uten å ha et trygt sted å søke ly for israelernes massive angrep.

NY TID: Det økosentriske menneske

NATO:

Til NATOs disposisjon

 Under NATO-øvelsen Good Heart var «fienden» streikende arbeidere og navngitte norske organisasjoner.
ORIENTERING NR. 22 1971:

Pariserkommunen ble modell og inspirasjon for sosialister fra Marx til våre dager

: Vi bringer her annen del av Einhart Lorenz’ artikkel om Pariserkommunen.

INTERVJUER

MIDTØSTEN:

UD kutter internasjonalt samarbeid

Hvilken betydning har det at myndighetene har kuttet kulturstøtte til en rekke norske aktører som jobber internasjonalt? Som eksempelvis Kirkelig Kulturverksted i Midtøsten?
SOSIALANTROPOLOGEN:

Frihet, likhet og søsterskap

Med temaer som tvangsekteskap, barneekteskap, voldtekt og æresdrap har professor Unni Wikan hele livet studert menneskene, men ikke minst – det muslimske. Det har hun fått unngjelde for.
NAWAL EL-SAADAWI:

Nawal El-Saadawi – in memorandum

En samtale om frihet, ytringsfrihet, demokrati og eliter i Egypt.

Det forspilte håpet

OSLO-AVTALEN: Den eskalerte konflikten mellom Israel og palestinerne minner oss igjen om at Oslo-avtalen i 1993 ikke førte til fred. Og dermed føles HBO-filmen Oslo nærmest som naiv eskapisme.

Berøring, bobler og boller til demente

DEMENS: Sykepleier May Bjerre Eiby har utviklet en ny behandlingsmetode av eldre med demens, med klokkertro på «klem og kake».

Documentaries from Modern Times Review

Kortfilm / Stolen Fish, … (av Gosia Juszczak, …)Med svært ulike innfallsvinkler viser to av dokumentarene på Kortfilmfestivalen hvor forstemmende langt unna vi er en bærekraftig utvikling.
Klima / 70/30 (av Phie Amb)Åbningsfilmen på Copenhagen DOX: de unge påvirkede politikkens klimavalg, men Ida Auken er filmens vigtigste omdrejningspunkt.
Foto / Helmut Newton - The Bad and the Beautiful (av Gero Von Boehm)Fotograf Helmut Newtons kontroversielle kultstatus vedvarer lenge etter hans død.