Abonnement 790/år eller 190/kvartal

For en neve euro

MATSIKKERHET: Fiksjon og virkelighet i EUs landbrukspolitikk: Kjemiindustrien og lobbyselskaper som Copa-Cogeca og CropLife Europe forsinket og avsporet EUs Farm to Fork-strategi. Samlet var lobbykontraktene verdt over 50 millioner euro i 2020–2023. I november 2023 ble SUR-loven (Sustainable Use Regulation) stanset og nedstemt i det europeiske plenumsmøtet i Strasbourg. Hva skjedde?

Selviscenesettelsen som kunstnerisk strategi

FOTO: Frida Kahlo var midtpunktet i en sofistikert internasjonal krets av kunstnere, skuespillere, diplomater og filmregissører. I Mexico var hun tidlig en tehuana – et symbol på en myndiggjort kvinne som representerer et annet kvinneideal enn det som er forankret i den tradisjonelle marianismo. Men kan vi også her se de kvinnelige stereotypiene ‘skjøge’ og ‘madonna’ i én og samme person?

En mentalitet fra den kolde krigs tid

EFTERRETNING: I USA beskæftiger 18 forskellige amerikanske agenturer på statsligt niveau sig med efterretningsvirksomhed. I 1996 var der 6 millioner beslutninger om at hemmeligstemple materiale – i 2016 var dette vokset til 55 millioner!

Hvem tar vare på laksen?

ISLAND:Lakseoppdrett er en ekspanderende industri som fôres opp av flere norske investorer, og Islands biomangfold ligger i potten. På naturskjønne Island står et bittert slag mellom oppdrettsnæringen og lokale aktivister. De åpne merdene er en tikkende bombe for både miljø og dyrevelferd.

Når sannheten blir truende

JULIAN ASSANGE: Aftenposten hadde lært av Julian Assange og sugd det de kunne av hans WikiLeaks-dataunivers, og millioner av hemmeligheter, før de kastet ham raskt under bussen. Assange skapte varslernes perpetuum mobile, WikiLeaks, en sannhetens ubegrensede uendelighetsmaskin der sannhetsvarslere over hele verden fikk mulighet til å nå ut – og løfte på tepper som skjuler maktens løgner, deres krigsforbrytelser, korrupsjon, skattesvik, skjulte bankkonti, formuer og konspirasjoner. Hva nå?

‘Sett fred framfor seier’

MINNEORD: Johan Galtung. Kan det 21. århundre se at krig blir avskaffet – akkurat som slaveriet ble avskaffet i det 19. århundre og kolonialisme i det 20.?
FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.
FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.
MINNER: Nostalgi har blitt gjort til et kommersielt produkt som gjør at fortiden er konstant og knugende til stede. Hører vi virkelig hjemme i en forgangen tid? Minner blir i dag fremstilt, bevart og forvaltet av kommersielle aktører, av kultuprodukter – som, for å si det med Marx, blir fetisjert. Fortidens popkulturelle produkter blir resirkulert, gjort til samleobjekter og billedbøker for kaffebordet, solgt som retrodesign.
KLIMAKRISEN: Denne boken får all annen klimalitteratur til å virke farlig menneskesentrert. Vi har åpenbart ikke vært særlig gode til å overvåke det jordiske paradiset.
TYSKLAND: Hvor ‘krigsdugelig’ bør et land være? Med en rekke toppverv innen internasjonal politikk, krisehåndtering og sikkerhet anses sikkerhetsekspert Carlo Masala som en ubestridelig autoritet på feltet.
ØKOLOGI: Ove Jacobsen har laget oversiktsverk om 55 forskjellige grønne tenkere. I boken kan vi lese at vi må bevege oss fra et antroposentrisk til et økosentrisk perspektiv – slik at solidariteten, samarbeidet og medfølelsen inkluderer alle former for liv.
LIBERALISME: Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme, der borgere har problemer med å leve side om side med annerledestenkende.
SAMFUND: Hvad sker, når der er et yderligere pres på de faldende profitrater båret frem af billigere produkter til forbrugerne, udløst af større konkurrence? Og med en slags intensiveret statslig kontrol med stort set alle tilværelsens socioøkonomiske aspekter?
ØKOLOGI: Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for antatt menneskelig overlegenhet, tilhører også naturen og maskinene. Kan en utvidet definisjon av intelligens bedre vårt forhold til andre vesener?
SOLIDARITET: For en opskrift på en økologisk revolution, savnes subjektet der kan udgøre den aktive samfundskraft, der kan bevæge samfundet mod en radikal anden fremtid. Radikale futurismer er her en nytænkning for hvad som kan komme.
SKAM: Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne tendens, hvor skam og udskamning er blevet en del af den politiske hverdag og den ofte dystopiske debat på de sociale medier. Denne bogen ser nærmere på skammen.
KUNSTIG INTELLIGENS: I denne boken bekymrer Robert Leib seg for at vår tillit til kunstig intelligens vil kunne slå tilbake på oss. ‘Sophie’ er en kollektiv bevissthet, én ‘blant mange’.
USA: Hva vil det si å være amerikaner? Hvem er de, hvordan kom de dit de er i dag, hvor har de etterlatt seg kulturelle spor? Her ser vi stemmene fra borgerrettighetsbevegelsen som inspirerte hippiene på 70-tallet, forkjemperne for homofiles rettigheter og feminister i flere generasjoner.
BÆREDYKTIGT: En ny bevægelse indenfor jordbrug, der trækker på såkaldte regenerative principper, arbejder for at øge humusindholdet, det mikrobiologiske liv i jorden og dyrke jordens evne til at binde CO2.
SICILIA: Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa.
JOURNALISTIKK: Gay Talese opruller med stor detaljerigdom sin journalistiske metode, som de fleste skribenter kunne lære en del af. Han hader at interviewe kendte.
VANDRING: Sylvain Tesson går os i møde med en harsk kritik af al moderne og en hyldest til vandringens sublime enkelhed. Vi genopdager hvordan det lokale har levet hengemt i det globales tid. Dette er en bastant kritik af moderniteten og myndighedernes iver efter at få landet med på den moderne vogn.
ŽIŽEK: Mad World er i prinsippet ‘Pandemic-3: The Aftermath’. Slavoj Žižek skrev mange kronikker, kommentarer og filmanmeldelser under covid-19-pandemien. Dette er hans tredje tekstsamling.
ESSAY: I 2021 kom det 1000 publikasjoner om narsissisme. Narsissismen beskriver en ny samfunnsmessig normalitet. Denne ‘selvrealiseringsideologien’ har nå endt opp i egoisme og nyliberalisme. Men hva kan redegjøre for ulike grader av narsissisme – er det medfødte karakteregenskaper, sosialisering eller kulturbakgrunn?
ETNISITET: Maimonides anses som en av de viktigste jødiske tenkerne noensinne. I hans tid var relasjonen mellom det muslimske, det arabiske og det jødiske gjensidig berikende. Heller enn å betrakte relasjonen mellom jøder og arabere på en polarisert måte, viser Maimonides’ eksempel at deres fiendskap er overflødig og intellektuelt utmagrende. Konflikten dreier seg ikke om religion, til det har jødedom og islam altfor mange sentrale likheter.
AFRIKA: Disrupsjon åpner for kapitalistenes vedkommende for ny maktutfoldelse og nye inntekter: Mennesker, samfunn og natur blir redusert til råmateriale. Forfatteren Achille Mbembes horisont er alltid den bredest mulige – det kosmiske, jordhistoriske og planetære. Afrika blir, alle opprivende problemer til tross, manet frem som et vibrerende verdenssentrum som fortsatt har krefter i reserve, et myldrende dyreliv og et vell av kulturer.
SUBJEKTET: Hartmut Rosa påpeker at vår tids senmoderne mennesker reagerer på informasjonsflommen uten «å utvikle en stabil forståelse av hva som er relevant, av retning og prioritering». Men blir den sprenglærde akademikeren her en ideolog med religionen som våpen mot en stadig mer formålsrasjonell verden der økonomien koloniserer det sosiale?
MAKT: Er det mulig å forklare hvorfor gjenoppblomstringen av frimarkedsideer har resultert i vedvarende arbeidsledighet, økende ulikhet og finanskriser? Ifølge Philip Ther har koronapandemien og Russlands invasjon av Ukraina ført til at en epoke – verden slik man så for seg etter 1989 – er over.
RUSSLAND: Mikhail Khodorkovskij diskuterer Russlands fremtid etter Putin og tar til orde for revolusjon, demokrati og rettferdig ressursfordeling. Det dreier seg om å oppnå et nytt, åpent og rettferdig land som kan ta tilbake sin plass i det internasjonale samfunnet …

Gjensyn med virkelighetens maskinrom

AGORA: Snaue 50 år etter publikasjonen av Anti-Ødipus av Gilles Deleuze og Félix Guattari har ikke verket mistet sin relevans ifølge det norske tidsskriftet AGORAs nye temanummer. Anti-Ødipus har snarere vist seg som en profetisk og høyt anvendelig begrepslig verktøykasse til granskningen av en finans- og informasjonskapitalistisk samtid. I dette essayet henvises det også til bokens påstand om at det ikke finnes noen økonomi eller politikk som ikke i høyeste grad er gjennomsyret av begjær. Og hva med det fascistiske der noen ledes til å begjære sin egen undertrykkelse som om det innebar frelse?

Vår skjebnesvangre skjebne (ANTI-ØDIPUS OG ØKOLOGI)

FILOSOFI: Kan en værenstenkning hvor tilblivelse, vekst og forandring er grunnleggende, åpne for nye og mer økologisk fruktbare forståelser av og holdninger til verden? For Deleuze og Guattari begynner ikke begjæret med mangel og er ikke begjær etter det vi ikke har. Gjennom fokus på begjær som tilknytning og kobling – en forståelse av identitet og subjektivitet som grunnleggende knyttet til det mellomliggende som tilkoblingen utgjør. Det de får frem ved å påpeke dette, er hvordan det ødipale begjæret og kapitalismen er knyttet til hverandre, og til konstitueringen av en bestemt form for personlig identitet eller subjektivitet. Men i dette essayet av Kristin Sampson, knyttes Anti-Ødipus også opp til førsokratikeren Hesiod, til noe helt pre-ødipalt. NY TID gir leseren her et filosofisk dypdykk til ettertanke.

Utopiens glød

FILOSOFI: roblemet med en håbefuld optimisme er, at den ikke tager tidens klimakrise tilstrækkelig alvorlig og ender med at acceptere tingenes tilstand. Men findes der et håb og en utopi der gemmer på en skabende og kritisk kraft? NY TID ser her nærmere på tyske Ernst Blochs håbsfilosofi. For tyske Ernst Bloch må man genopdage den ild i vores konkrete erfaring der foregriber mulige fremtider i det virkelige her og nu.

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

Kunsten å bevege

HUMAN DOKUMENTARFILMFESTIVAL: De norske dokumentarene Ibelin og Ukjent landskap, som begge har bemerket seg sterkt internasjonalt, forteller rørende historier om særegne individer – men gir samtidig berikende perspektiver på vårt sosiale liv. Begge filmene gir hjertevarme skildringer av et menneske som ikke lenger lever, men som har etterlatt sterke avtrykk.

«Man kan ende opp med at den eneste freden er kirkegårdsfreden.»

NY TID-SAMTALEN: Vi snakker med den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn, mannen som kunne blitt statsminister i Storbritannia, om aktuelle saker – som militær opprustning, Ukraina, Israel, klimarettferdighet og arbeid, sikkerhet, demokrati, borgerråd, og ikke minst et håp om fremtiden.

Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN: Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.

Bilderberg i ly av Watergate

MAKT: Millioner av menneskers liv påvirkes av hva som kokes i hop i et slikt røverreir som Bilderberg-ligaen – men ingenting kommer ut om beslutningene. Bare et summarisk «Energikrisen og sikkerhetsspørsmålene var de viktigste samtaleemnene» – mer behøver ikke folk få vite.

Derfor ble Midtøsten en krutt-tønne

50 ÅR SIDEN: Hvorfor har Midtøsten vært en krutt-tønne i hele 25 år? Hva er bakgrunnen for den uforsonlige holdningen mellom Israel og araberstatene? Og hva skjedde med palestina-araberne da staten Israel ble opprettet?

NY TID: Elisabeth Hoff (WHO)