Abonnement 790/år eller 190/kvartal

Ukrainsk frihetskamp eller vestlige økonomiske interesser?

ESSAY: Hvilke verdier er det egentlig Vesten støtter i Ukraina. For å hjelpe Ukraina med nasjonal selvråderett ble norske midler allerede fra 2011 kanalisert gjennom EBRD på tross av kjennskap til omfattende korrupsjon. Det vestlige bidraget i Ukraina dreier seg vel så mye om en kamp om kontroll over enorme naturressurser. Norsk politikk støtter således internasjonal storkapital – oligarker og store agrokonserner kontrollerer allerede 28 prosent av Ukrainas dyrkbare land.

En ideell fredsavtale som fører til at krigen opphører én gang for alle

FRED: Tre hundre år etter at Immanuel Kant ble født, er den prøyssiske filosofens argumenter for en rasjonell, klarsynt pasifisme mer aktuelle enn noensinne. Europa har i den senere tid blitt et sted der motsetningen mellom det gode og det onde rutinemessig påberopes for å rettferdiggjøre uansvarlig brutalitet, og der krigstrommene lyder stadig høyere. Kant er kjent som forfatteren av et av filosofihistoriens mest berømte antikrigsessays: Den evige fred. Kants kosmopolitisme tar utgangspunkt i menneskets opprinnelige, felles besittelse av jorden og innebærer en anerkjennelse av en ‘rett’ til å besøke alle steder uten å bli behandlet med fiendtlighet.

Skrekken i Gaza fører folk til vanvidd

REPORTASJE: NY TID rapporterer fra innsiden av Gaza. Og hva mener Hamas om hva som har skjedd?

De nye barbarene

MIGRASJON: Hvilke erfaringer kan kobles med teori om ‘den Andre’ når man besøker en migrant-øy som Lampedusa? Muligens kan noen filosofer vise vei. Om ikke migrantene er de beste veiviserne.

Krystallpalassets idéhistorie

BYROM: ‘Drivhuset’ en grunnleggende metafor for kontroll av omgivelsene, det som har gitt mennesket beskyttelse opp gjennom historien. Et avgjørende spørsmål i dag er om det økologiske drivhuset lar seg forene med det kapitalistiske, «det ekskluderende og endeløst vekstorienterte drivhuset».

5500 kunstverk

BILLEDKUNST: Er det gjennom sin mangfoldighet at verden trer frem? Livsspillet foregår bak noen masker, som enkelte bærer, andre tar av. Verkene i Tangen-samlingen er laget av nordiske kunstnere gjennom 1900-tallet, med en hovedvekt fra 1930 til 1960. Og hvem er Tangen, ved siden av å være kapitalforvalter? Man bør ikke glemme at han skrev en avhandling om Rolf Nesch (ved Courtauld Institute i London).
SEXISME: Da hun døde av kreft i fjor, 51 år gammel, var Michela Murgia blitt et feministikon i Italia. Som forfatter og dramatiker vant hun høythengende priser på 00-tallet før hun begynte å se skrivingen som et instrument for aktivismen. Som journalist og feminist forsto hun virkelig kraften i symbiosen av lyd og skrift. Ord betyr noe, de kan splitte, og de kan smitte.
FEMINISME: I Why the Future of Foreign Policy is Feminist forsøker Kristina Lunz å gi feministisk utenrikspolitikk et konkret innhold. Sverige, Canada, Tyskland, Frankrike og Mexico har innført sin egen feministiske utenrikspolitikk. Men det er ingen automatikk mellom økt kvinnelig representasjon og bedrede forhold for kvinner generelt.
TIDSSKRIFT: Trues tidsskrifter som en del av den litterære offentligheten av å bli utradert? Den utprøvende kritikken, den som våger å være selvstendig litteratur, våger å være selvrefererende, innoverskuende og selvimpliserende.
OPPRØR: Gjennom dette essayet tas vi med på en spennende reise gjennom revolusjoner over hele verden. Boken viser for eksempel til 2010-tallets opprør i Tunisia, Egypt, Syria, Libya, Jemen og Bahrain.
KONFLIKTER: Glenn Diesen mener det er på tide å se på forholdet til Russland og ‘de andre’ – i det minste et forsøk på å iaktta situasjonen fra deres side. Imens definerer USA ‘demokratiet’ som deres ‘regelbaserte orden’ – ivrig promotert med 800 amerikanske militæraser rundt om i verden. Et kirkegårdens demokrati, en fredsillusjon.
PALESTINA/ISRAEL: Et Gaza-liv er til tider som å lese en god roman, ikke minst fordi historiene om Israel krig mot vanlige palestinere er så billedlig beskrevet.
PALÆSTINA: Israel har plejet tæt omgang med ‘Papa Doc’ i Haiti, Nicolae Ceaușescu i Rumænien, Pinochet i Chile, samt Hutu-regimet i Rwanda. Og da Israels største våbenmesse, ISDEF-biennalen blev afholdt, tiltrak den sig mere end 12 000 internationale besøgende fra over 90 forskellige landes militær-, politi- og sikkerhedstjenester.
VERDIER: Hva det vil si å være norsk, eller nærmere bestemt å inngå i et norsk verdifellesskap? Filosofen Immanuel Kant – nå 300 år etter hans fødsel – kan være relevant for debatten om ‘norske verdier’, her relatert til Bjøranger og Svenssons nye bok.
FILOSOFI: Stefán Snævarr går i boken The Poetics of Reason mot et for stramt begrep om rasjonalitet: Å leve rasjonelt er ikke bare å finne de beste midlene til å realisere ens mål, men også å gjøre livet meningsfullt og sammenhengende. Deler av dette arbeidet bør inn i alle fagområder som er opptatt av modeller, metaforer og fortellinger.
FEMICID: Drap på kvinner skjer ikke bare strukturelt og ikke bare ut fra kvinnefiendtlige motiver – de blir også i høy grad bagatellisert eller går ustraffet.
MINNER: Nostalgi har blitt gjort til et kommersielt produkt som gjør at fortiden er konstant og knugende til stede. Hører vi virkelig hjemme i en forgangen tid? Minner blir i dag fremstilt, bevart og forvaltet av kommersielle aktører, av kultuprodukter – som, for å si det med Marx, blir fetisjert. Fortidens popkulturelle produkter blir resirkulert, gjort til samleobjekter og billedbøker for kaffebordet, solgt som retrodesign.
KLIMAKRISEN: Denne boken får all annen klimalitteratur til å virke farlig menneskesentrert. Vi har åpenbart ikke vært særlig gode til å overvåke det jordiske paradiset.
EFTERRETNING: I USA beskæftiger 18 forskellige amerikanske agenturer på statsligt niveau sig med efterretningsvirksomhed. I 1996 var der 6 millioner beslutninger om at hemmeligstemple materiale – i 2016 var dette vokset til 55 millioner!
TYSKLAND: Hvor ‘krigsdugelig’ bør et land være? Med en rekke toppverv innen internasjonal politikk, krisehåndtering og sikkerhet anses sikkerhetsekspert Carlo Masala som en ubestridelig autoritet på feltet.
ØKOLOGI: Ove Jacobsen har laget oversiktsverk om 55 forskjellige grønne tenkere. I boken kan vi lese at vi må bevege oss fra et antroposentrisk til et økosentrisk perspektiv – slik at solidariteten, samarbeidet og medfølelsen inkluderer alle former for liv.
LIBERALISME: Globalt og i Vesten er liberalismen på vikende front. I Vesten har liberalismen blitt erstattet med en intolerant hyperliberalisme, der borgere har problemer med å leve side om side med annerledestenkende.
SAMFUND: Hvad sker, når der er et yderligere pres på de faldende profitrater båret frem af billigere produkter til forbrugerne, udløst af større konkurrence? Og med en slags intensiveret statslig kontrol med stort set alle tilværelsens socioøkonomiske aspekter?
ØKOLOGI: Et virvar av sammenkoblet liv. Utviklingen innen økologi og teknologi varsler en ny kopernikansk revolusjon: Språket, bastionen for antatt menneskelig overlegenhet, tilhører også naturen og maskinene. Kan en utvidet definisjon av intelligens bedre vårt forhold til andre vesener?
SOLIDARITET: For en opskrift på en økologisk revolution, savnes subjektet der kan udgøre den aktive samfundskraft, der kan bevæge samfundet mod en radikal anden fremtid. Radikale futurismer er her en nytænkning for hvad som kan komme.
SKAM: Den svenske miljøaktivist Greta Thunberg har ædle motiver for sine udfald mod etablissementet, men hun er samtidig del af en moderne tendens, hvor skam og udskamning er blevet en del af den politiske hverdag og den ofte dystopiske debat på de sociale medier. Denne bogen ser nærmere på skammen.
KUNSTIG INTELLIGENS: I denne boken bekymrer Robert Leib seg for at vår tillit til kunstig intelligens vil kunne slå tilbake på oss. ‘Sophie’ er en kollektiv bevissthet, én ‘blant mange’.
USA: Hva vil det si å være amerikaner? Hvem er de, hvordan kom de dit de er i dag, hvor har de etterlatt seg kulturelle spor? Her ser vi stemmene fra borgerrettighetsbevegelsen som inspirerte hippiene på 70-tallet, forkjemperne for homofiles rettigheter og feminister i flere generasjoner.
BÆREDYKTIGT: En ny bevægelse indenfor jordbrug, der trækker på såkaldte regenerative principper, arbejder for at øge humusindholdet, det mikrobiologiske liv i jorden og dyrke jordens evne til at binde CO2.
SICILIA: Poeten Joachim Sartorius har skrevet en fjærlett bok om magien i den sicilianske byen Siracusa.

«Kulturen vår består av knuste steinbiter, men nåtidens sollys faller konstant på dem, og der ligger håp.»

POESI: NY TID presenterer her filippinske Cirilo F. Bautista. Han er en internasjonalist, påvirket av europeisk og amerikansk høymodernisme. For Bautista er det ingen annen måte å forstå den filippinske nåtidens politikk enn ved å gjenfortelle dens historie.

Hvor er rettssikkerheten?

KOMMENTAR: Siden 11. februar 2023 har Ilaria Salis sittet fengslet i Budapest for drapsforsøk på to militante nynazister. Hun erklærer seg uskyldig. Påtalemyndigheten har nedlagt påstand om 11 års fengsel, 24 år hvis hun ikke tilstår. Hva er det med Ungarn?

Postkolonial og maktkritisk

HOLBERGPRIS-VINNER: Achille Mbembes bøker kretser alle om hvordan folket i postkoloniale stater holdes nede og marginaliseres. Men også om hvordan demokrati i dag ikke fungerer fordi trusler, vold og drap holder folk borte fra den offentlige sfæren, fra debattene, fra å kunne si hva man mener av frykt for å miste jobben, bli satt i fengsel eller drept.

Var Dag Hammarskjöld homofil?

FILM: Hammarskjölds humor, dramatikk, varme, aksjonisme, sinne, ironi, møter med presse og ungdom, hans åndelig og sjelelig grubling danner uendelig rike og fascinerende muligheter som regissør Per Fly bare unntaksvis berører i denne nye filmen.

En kærlighedsaffære med livets stof

MAT: Denne bog kan beskrives slik: «En fest af historier, poesi og kunst, der udforsker madkulturen i en tid med konvergerende økologiske kriser – fra den fortærende landbrugsmaskine til den genopbyggende gærende krukke.»

«Man kan ende opp med at den eneste freden er kirkegårdsfreden.»

NY TID-SAMTALEN: Vi snakker med den tidligere Labour-lederen Jeremy Corbyn, mannen som kunne blitt statsminister i Storbritannia, om aktuelle saker – som militær opprustning, Ukraina, Israel, klimarettferdighet og arbeid, sikkerhet, demokrati, borgerråd, og ikke minst et håp om fremtiden.

Minoriteter og mild anarkisme

NY TID-SAMTALEN: Denne gangen møtte vi en uredd aktivist og anarkist. Etter et langt liv oppsummerte han en ettertenksomhet på områdene anarkisme, minoriteter, frykt/vold – og kjærlighet. Audun Engh var syk da samtalen fant sted, og døde noen måneder etterpå.

Bilderberg i ly av Watergate

MAKT: Millioner av menneskers liv påvirkes av hva som kokes i hop i et slikt røverreir som Bilderberg-ligaen – men ingenting kommer ut om beslutningene. Bare et summarisk «Energikrisen og sikkerhetsspørsmålene var de viktigste samtaleemnene» – mer behøver ikke folk få vite.

Derfor ble Midtøsten en krutt-tønne

50 ÅR SIDEN: Hvorfor har Midtøsten vært en krutt-tønne i hele 25 år? Hva er bakgrunnen for den uforsonlige holdningen mellom Israel og araberstatene? Og hva skjedde med palestina-araberne da staten Israel ble opprettet?

NY TID: Elisabeth Hoff (WHO)