Revolusjonær filmbevegelse
[Baltiske filmdager]

Bridges of Time er en hyllest til regissørene som formet den poetiske dokumentartradisjonen i Baltikum; en revolusjonær filmbevegelse som kjempet for menneskets indre frihet under Sovjetunionens okkupasjon.

Spanske separatister og anarkister kjemper fortsatt

Ett år etter folkeavstemningen i Barcelona kjemper fremdeles 100 000 mennesker for en kommende republikk. Ny Tid møtte nylig en ledende separatist, og spør ham hvorfor.

På vei mot et nytt Nord-Irland?

Kampen om Catalonia kan være starten på en uløselig konflikt. 

Et tragisk kapittel i norsk historie

Ikke mange hadde forventet at Petersen-utvalget skulle komme med en kritikk av Norges rolle i Libya-krigen, men utvalgets rapport er allikevel mindre kritisk enn forventet. Det hele forblir en trist beretning.  

I Gandhis fotspor 

Den indiske aktivisten og filosofen Vandana Shiva besøker nå Norge på Globaliserings-konferansen.

Mobiliserer før Norges største militærøvelse 

Det organiseres nå flere mobiliseringsmøter mot NATO-øvelsen Trident Juncture rundt omkring i Norge. «Det er en stadig større oppbygging av militarisme i Europa, og det er farlig,» sier en av fredsaksjonistene til Ny Tid. 

25 år etter Oslo-avtalen
[Preventing Palestine]

Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Av stillhet er vi kommet, til stillhet skal vi bli
[Åpenbaringen]

… og bare av stillheten kan vi gjenoppstå. 

Førstehjelp for de siste mennesker
[Nietzsche’s Earth]

Der Nietzsche for 150 år siden gjorde seg til talsmann for en høytsvevende og profetisk geofilosofi, fortsetter Latour med en både poetisk og jordnær polemikk omkring klimaavtaler og planetens overordnede tilstand. 

Mens vi venter på Peterson
[12 Rules for Life]

Jordan Petersons 12 Rules for Life er full av selvmotsigelser og den typen reduksjonisme han selv advarer mot.  

Sakprosa til alle!
[Sakprosafestivalen]

Årets sakprosafestival har et variert og stjernespekket program, og praktiserer selv sin demokratiske grunntanke ved å være åpen for alle.

Opp av kjelleren, inn i krigen
[Kældermennesker]

Også kjellermennesket må med i menneske- hetens omstilling. Dette glemmer Carsten Jensen.

Tvang, mord og velstand
[State of Repression]

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Samfunnsklassen Marx ikke forutså
[Managerial Capitalism]

Vår tids produksjonsmåte har ikke to, men tre klasser: Kapitalistene, arbeiderklassen og lederne. 

Om Donald, Vladimir og …
[The Road to Unfreedom]

Timothy Snyder er overbevisende i sin forklaring på hvordan vår verdensforståelse har blitt erstattet med en «nasjonal forståelse».

Å forstå Hizbollah
[Faith and Resistance]

Hizbollah har islamisert klassekampen. Troen gir styrke til en ignorert befolkning, konkluderer forfatter og forsker Sarah Marusek etter to år med etnografisk feltarbeid i Libanon.

Det nye samfunnslimet
[Borgerlønn]

Ville en månedlig sum fra staten til alle samfunnets voksne gjenoppvekket følelsen av fellesskap mellom borgerne?

En mørk flekk på kartet
[A Line in the River]

Den sudanske forfatteren Jamal Mahjoubs A Line in the River gir et sammensatt bilde av hvorfor så mye har gått galt i Sudan.

Miljøvern i evolusjonens tegn
[Environmentalism]

Det romantiske natursynet kan i verste fall stå i veien for et tilpasningsdyktig miljøvernarbeid, hevder professor i miljøstudier Douglas Spieles i ny bok.

Midt i det beksvarte mørket
[Fortell verden om oss]

Rune Eraker utforsker menneskets sårbarhet i sin nye fotobok. 

Når selvet bryter sammen
[Schizofreni]

Schizofreni er fremdeles en gåte for forskere, men Paul Møller har gitt oss en kunnskapsrik bok om fenomenet.

NY TID: Journalist søker sannhet

video
Hva skjedde i norsk offentlighet da NY TID skrev om 9/11? Se debatten som fulgte.

Månedens dokumentar

video

Barn på flukt
[Unwelcome]

På grensen mellom Hellas og Makedonia bor Al Bakri-familien i en provisorisk teltleir. De har flyktet fra krigens helvete i Syria, til flyktningetilværelsens helvete i Europa. Hva gjør du når det eneste du eier, er håp?