Fellesskapet som skal komme

Fellesskapet som skal komme er en lærd, rik, kompleks og til dels dunkel tekst. Her og der grenser den til mystikken: Agamben tømmer væren for en patriarkalsk Gud Fader med den ene hånden og gjeninnfører med Spinoza alle tings guddommelighet med den andre, før han trekker det hele tilbake inn i det profane, for så å holde «løsningen», en dirrende aura, frem for oss.

Alder

Hvor kommer denne redselen fra, av alle ting ikke redsel for opprusting, borgerkrig i den tredje verden eller sult, men redsel for å bli gammel.

A German Life

Goebbels’ selverklært apolitiske sekretær forteller sin versjon av historiske hendelser. Resultatet er et viktig dokument for ettertiden, men er dette alt vi trenger?

The Wall

Klagemuren er et sted av enorm betydning for millioner av jøder. Hvilken rolle spiller den i israeleres hverdagsliv?

The Rebel Surgeon

Dream Empire

video

The General and Me

Desert Coffee

Kunsten fra den andre siden

Er det mulig å bygge et nytt og helt annet samfunn enn det som mangler empati? I fjor mistet vi en unik stemme i norsk kunstlandskap, som snakket til oss fra en alternativ virkelighet.

Overvåking døgnet rundt

Big data er det nye gullet. Alt fra kaffemaskiner til legoklosser kan utstyres med sensorer for datainnsamling.

Månedens dokumentarer for abonnenter

video

The General and Me

VIETNAM. Søket etter mening i noe så meningsløst som krig vil uvegerlig måtte påkalle poesiens evne til meningsdannelse. En dokumentarfilm som tok 30 år å lage. Og med musikk av Philip Glass.

Dream Empire

Med utgangspunkt i urbaniseringsboomen i Kina tegner dokumentaren Dream Empire et bilde av den absurde og nærmest drømmeaktige tilstanden vi lever i.