Princeton University Press - search results

If you're not happy with the results, please do another search

En tankevekkende og absolutt sannsynlig forklaring på den etterfølgende utvikling i den arabiske verden
(Making the Arab World)

Sekularister og islamister spilte på samme lag før den maktsyke og forfengelige president Nasser sådde fiendskap og splid, hevder ny bok.

25 år etter Oslo-avtalen
(Preventing Palestine)

Iver etter å få i havn Camp David-avtalen i 1978 har senere gjort det vanskelig å imøtekomme palestinernes ønske om en selvstendig stat, skriver historikeren Seth Anziska i ny bok.

Tvang, mord og velstand
(State of Repression)

Dokumenter fra Saddam Husseins arkiver viser et helt annet Irak enn den gjengse historien forteller.

Demokratiets raseri 
(The Spectre of Race)

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

En forhistorie om postfaktisitet, øst og vest

Kanskje er ikke sannheten noe man kan ha, men den kan og må søkes, skriver den amerikanske historikeren Marci Shore i dette essayet.

California Dreaming?
(California Greenin’)

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Israels nevrotiske tilstand
(In Search of Israel)

14. mai i år markers 70-årsdagen for proklamasjonen av staten Israel. Historikeren Michael Brenner ser nærmere på det sammensatte og til dels motsetningsfylte grunnlaget for dens eksistens.

Bombeingeniørene
(Engineers of Jihad)

Ny forskning kaster lys over hvorfor en del tilsynelatende velfungerende ingeniører ender som radikale islamister.

Når demokratiet forstrekker seg
(Aftershocks)

Reformer kan gi «hegemoniske sjokk» og skape «demokratisk overanstrengelse». Mange stater faller derfor tilbake i sin førdemokratiske tilstand før eller siden.

Kjettersk filosofi-moro
(Heretics!)

Ny tegneserie gir gode fremstillinger av noen av den tidlige modernitetens klokeste hoder.

Omstilling for enhver pris
(Unlikely Partners)

Intense utvekslinger mellem kinesiske og vestlige økonomer bante vei for Kinas åpning av økonomien.

Globaliseringens muligheter og umuligheter
(The Globalization of Inequality)

Globaliseringen utjevner forskjellene mellom rik og fattig på verdensbasis, men øker ulikheten i det enkelte land.

Det guddommelige landet

Hold dere for nesa og stem på Clinton – alt er bedre enn Trump. Det ser ut til å være den allment aksepterte holdningen i store deler av det amerikanske medielandskapet. Sannheten er at Clinton kommer til å fortsette en stø kurs mot en svært farlig verden.

Ytringsfrihetens ulne ytterkanter

Fordi formelle rettigheter blir skapt - de vokser ikke opp av bakken eller faller fra himmelen - er de skjøre.