Nation Books - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Alt-right og overtrampets politikk
[Kill All Normies]

Angela Nagle jamrer seg over alt-right og forklarer hvorfor bevegelsen er blitt en suksesshistorie.

Dødelig hverdag i USA
[Another Day in the Death of America]

Siden januar er mer enn 8000 drept og 15 000 skadet i mer enn 32 000 skyteepisoder i USA. Dersom denne trenden fortsetter, vil totalt antall døde overstige 10 000 ved slutten av året – tilsvarende antall drepte i krigen i Jemen.

Et opprop mot politisering på Balkan
[Education in Post-Conflict Transition]

I en ny antologi spørres det ikke om, men i hvor høy grad religionsundervisningen på Balkan er politisert. Redaktørene unnlater imidlertid å argumentere for hva politisering i det hele tatt betyr.

Rasisme og klassekamp
[Class, Race, and Marxism]

Kun en radikal avskaffelse av de strukturelle betingelsene for ekskludering av arbeidere – svarte som hvite – vil kunne bremse den pågående sosiale ekskluderingsprosessen i USA, hevder historikeren David Roediger i ny bok.

På innsiden av Syria: to levde erfaringer
[Inside Syria]

Amerikanske Reese Erlich og syriske Yassin al-Haj Saleh går henholdsvis i bredden og i dybden i sine bøker om krigen i Syria.

Svart sosialisme i USA
[From #BlackLivesMatter to Black Liberation]

USA står overfor valget mellom sosialisme eller barbari.

9/11 – ødeleggelsen av WTC-tårnene

Kan eksplosiver ha medvirket til tvillingtårnenes kollaps? Hadde det overhodet vært mulig å planlegge og gjennomføre en kontrollert nedrivning?

Trådløsnæringens solefall?

Et opprop fra forskere og leger verden over ber EU-kommisjonen om å stanse utrullingen av 5G i Europa inntil helse- og miljøkonsekvensene er utredet av upartiske forskere. Oppropet viser til at skadevirkningene ved mikrobølger er kjente, og allerede i dag så omfattende at de truer helsen både til mennesker, dyr og planter.

Byens psykopati
[Cities of Power]

All arkitektur er politisk, hevder den svenske sosiologen Göran Therborn, og hyller moderniteten for dens fornektelse av autoriteter.

Trygghet til salgs
[Private Security in Africa]

Sikkerhetsagentene i Afrika bidrar til trygghet for enkelte, på bestemte områder og av og til, men blander også roller.

Den nye fascismen

Vi er flere som risikerer å bli stemplet som konspirasjons­teoretikere hvis vi stiller spørsmål ved såkalte vedtatte sannheter – uansett hva fakta sier eller hva historien burde ha lært oss.

Kambodsja tørker sine tårer

For første gang på 20 år er regjeringspartiet Cambodian People’s Party alvorlig utfordret nå til valget i begynnelsen av juni.

Hverdagens utopier
[An american utopia]

Politisk motstand finnes i eksisterende institusjoner og i hverdagen, mener Frederick Jameson. 

Formaning om gjestfrihet

Baumans refleksjoner om migrasjonskrisen er enkle, men hans hovedpoeng er verdt å insistere på. 

Vegetarianerens hemmelige liv

The Vegetarian skildrer kvinner som både er fysisk og språklig innesperret. Boken stiller også akutte spørsmål om hvordan vi behandler Jorden og hverandre.

En champagnekork bruker ikke slips 

«Internationalism is the highest form of patriotism,» skriver nylig avdøde Christopher Hitchens i avslutningen av sitt livsverk.

Srnicek & Williams: Inventing the Future

De nye informationsteknologier har gjort at arbejdet ikke længere tænkes at udgøre menneskets essens.

Wendy Brown: Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution

I fremtiden må vi tenke «verdier» fremfor «penger», mener statsviter Wendy Brown.

Utforskningen av de journalistiske grenser

Grænsesøgende journalistiske projekter og en dansk digter på hæsblæsende biljagt.

Naivismen som preger mye av den globale aktivismen

Den nye, transnasjonale aktivismen dreier seg ofte om å uttrykke vår egen samvittighet, hevder forfatterne av Advocacy in Conflict. Den er aldri uskyldig – men alltid politisk.

Deichmanske Grünerløkka og NY TID arrangerer «Burmauke»

Mellom 10. og 15. november viser Deichmanske Bibliotek på Grünerløkka videoinstallasjonen Burmese Days av billedkunstneren Karl Ingar Røys, samt paneldebatt og filmvisninger.

Holocaust bør få hvile

Er vi tjent med at sårene etter Holocaust for alltid holdes åpne? spør den jødiske historikeren Tony Judt.

Partikulturen ødelægger demokratiet

FILOSOFI: Politikerens uafhængige integritet må overtrumfe partiideologi for at demokratiet skal fungere, mener Simone Weil.

Upresis kapitalismekritikk

Det er vel og bra med engasjement og temperament, men i sin siste bok nærmer Tariq Ali seg tunnelsynet.

Iran: Women fight for equality

Iranian women were not only the first victims of the Islamic revolution, they were also the first ones to take up the fight.