Klim - search results

If you're not happy with the results, please do another search

Nytt blikk på egen biografi 

Ingen høst uten Høstutstillingen i Oslo. I år er det forholdet mellom mennesket, naturen og kulturen som fortolkes i de mange kunstverkene, forteller billedkunstner Marte Aas til Ny Tid. 

Selvutslettelsens krampelatter
[Teater]

Med Revolution utstiller den kontroversielle danske dramatikeren Christian Lollike det moderne menneskets handlingslammelse og avmagt.

Turisme – besværlig eller berikende?
[Sustainable Tourism on a Finite Planet]

Turismen er under lupen i tankevekkende bok om en verdensindustri i ekspansiv vekst.

Skritt frem, ja, men fremskritt?
[Enlightenment Now]

I sin iver etter å forsvare fornuft og opplysning glemmer Steven Pinker at dette kan omfatte mer enn det han selv legger i begrepene.

Dommedag er avlyst
[Håb]

Fylt av angst for fremtiden forsøker Kristian Leth å fortelle en alternativ historie om hvordan verden egentlig har det.

Depresjon for revolusjon
[En fremtid uden fremtid]

Kunsten kan slå sprekker i kulturen og bidra til å snu samtidens depresjonstilstand. 

Demokratiets raseri 
[The Spectre of Race]

Ny bok undersøker blant annet hvordan demokratiske institusjoner har understøttet udemokratiske praksiser som slaveri, diskriminering og utelukkelse.

Gründere i ørkensol

Hvem skulle tro at Marokko er et foregangsland innen solenergi og satser stort på å nå ambisiøse klimamål?

En lydig NATO-lakei

Midt-Norge forbereder seg til å ta imot 40 000 soldater og den omfattende NATO-øvelsen Trident Juncture, som starter i oktober. Tenk om vi kunne fått til en like gigantisk fredsøvelse?

Fotografiets betydning

Har fotokunsten potensial i seg til å forandre samfunn og politikk?

Hva skal vi med NATO?

Ingeborg Breines tar et kraftig oppgjør med makthavernes «sikkerhetsstrategier», NATO og militærindustrien. En trygg fremtid bygges ikke med våpen, men med en fredskultur basert på dialog og solidaritet, skriver hun.

Kan migrasjonskrisen løses?
[Can We Solve the Migration Crisis?]

Migrasjons- og flyktningproblemet vil kunne reduseres radikalt, mener den britiske advokaten og Harvard-professoren Jacqueline Bhabha i sin nye bok.

Da ånden forsvant
[Ånd/Frygt ikke frihed]

Både Schanz og Thomsen forsvarer troen på at mennesket er mer enn kultur og mer enn sine biologiske bestanddeler – mennesket er også ånd, hevder de. 

Likegyldighet som krigshandling
[Dispossession/Anote’s Ark]

To kanadiske filmer dissekerer de destruktive kreftene kapitalismen slipper løs i verden og fremsetter hvordan markedet er et svært lite egnet verktøy i reguleringen av økonomisk, sosial og politisk aktivitet. 

Det forgjeldede menneske 
[Du skylder! Om moralsk og økonomisk gæld]

Å være forgjeldet er blitt vår tids måte å være menneske på.

Film: august

...

California Dreaming?
[California Greenin’]

I sin nye bok beskriver professor David Vogel hvordan delstaten på en rekke områder har greid å gjennomføre egne reguleringer for å understøtte økonomisk og kulturell utvikling og vekst.

Katekisme over døden
[De døde filosoffers bog]

Simon Critchleys dødebok er en oppvisning i sokratisk ikke-viten og kan være en tankevekker for mange.

Er Grunnlovens § 112 alvorlig ment?

I klimarettssaken som Greenpeace og Natur og Ungdom har anlagt mot staten, er Besteforeldrenes klimaaksjon, som jeg representerer, partshjelper. Oslo tingretts dom i januar i år er et slag i ansiktet på dem som har sett bestemmelsen i Grunnlovens § 112 som et vern for viktige miljøinteresser. Dommen er påanket og kommer opp i lagmannsretten i november 2019. Uansett utfall, ender den nok i Høyesterett.

En langlemmet, kullspisende gresshoppe 

Brunkull er den skitneste av alle strømkilder. Ny Tid avla den krympende gruven Jänschwalde i Tyskland et besøk nylig. Besøk i gruvelandskapet var tidligere strengt forbudt for offentligheten.

NY TID som reisefølge i sommer? Her er 11 bøker du må lese i ferien.


Vi har valgt ut 11 bøker til kofferten – om fugler og myter, manifester og kjærlighet, om fødsel, løgner og levd liv. God sommer!
Fredsdepartement

Ikkevoldelige strategier og alternativ til militærtjeneste  

Flere kvinner tar til orde for et Fredsdepartement og innføringen av en ny fredskultur i Norge.
Den svarte revolusjon

Orientering: Den svarte revolusjon

USAs makthavere vet at ghetto-oppstandene en dag vil utvikle seg til et regulært opprør. Med utgangspunkt i den såkalte McCarran-loven har de planlagt en rekke interneringsleire – regulære konsentrasjonsleire – hvor de kan plassere fiender av systemet.
klimakrise

Gi meg «68» tilbake

Kan 68-genet oppstå i ny form og danne grunnlag for utviklingen av et bærekraftig samfunn?