8000 lærde muslimske kvinner

Bok omskriver historien: 15. juli utgis boka som vekker oppmerksomhet verden over: Ny dokumentasjon på 8000 kvinners bidrag til muslimske land gjennom 1400 år.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 02.08.2007

AV GORDANA MALESEVIC, STOCKHOLM, SVERIGE og DAG HERBJØRNSRUD dag@nytid.no

[ny bok] Mens debattene i Skandinavia raser om kvinners mangelfulle rolle i islam, utkommer 15. juli en oppsiktsvekkende bok som snur opp-ned på historieframstillingen: Al-Muhaddithat – The Women Scholars of Islam (Interface Publications, Oxford).

Her dokumenterer den indiskfødte Mohammad Akram Nadwi, forsker ved Oxford Center for Islamic Studies, hvordan over 8000 muslimske kvinner har bidratt som bønneledere for menn, fatwa-skapere, lovtekstforfattere, lærere og jurister. Oversikten gjelder kvinner fra 600-tallet og utover på 1900-tallet, fra Marokko i vest til Kina i øst.

«Når det gjelder kunnskapstilegnelse var det ingen forskjell mellom kjønnene. Akademikere søkte kunnskap fra så vel mannlige som kvinnelige lærere», fortalte Nadwi en lydhør forsamling i New York tidligere i år.

Etter sju års studier er han nå klar med dokumentasjonen på kvinners bidrag til islam gjennom historien. Den kommende engelske boka er bare en oversettelse av det 300 sider lange forordet til hans 40 bind på arabisk om kvinnenes rolle. Den arabiske originalboka har tittelen Al-Muhadditât, som betyr kvinnelige eksperter på hadither, og er formet som et biografisk oppslagsverk.

Nadwi er en alim, en lisensert lærer, som har doktorgraden i arabisk og er spesialist på Ilm ul-Rijal (læren om de som forteller hadither, fortellingene om profeten Muhammeds liv). Han påviser at kvinnelige lærde står bak en fjerdedel av islams hadither.

Kvinner mest pålitelige

Nadwis engelske forlag presenterer hans nye dokumentasjon av kvinnenes intellektuelle bidrag som en kritikk av orientalistforskerne i vestlige samfunn, som ikke har visst eller brydd seg om muslimske kvinners bidrag, og av reaksjonære muslimer. For et århundre siden anslo den ungarske forskeren Ignar Goldziher at 15 prosent av middelalderens muslimske lærde var kvinner. Nadwi dokumenterer nå at kvinnelige hadith-lærde regnes som mer pålitelige enn sine mannlige kolleger.

Til The New York Times innrømmer Nadwi at han i begynnelsen bare trodde han skulle finne 20-30 kvinner som har hatt ledende stillinger i muslimske samfunn. I hans arabiske oppslagsverk, finner man informasjon om for eksempel Umm al-Darda, som var jurist i Damskus på 800-tallet og som hadde kalifen i Damaskus som elev. Mens Fatimayah al Bataihiyyah på 1500-tallet underviste i hadither i profetens moské i Medina (nåværende Saudi-Arabia), hvor datidens mannlige lærde kom helt fra Fez i Marokko for å bli undervist av henne.

Nadwis dokumentasjon er så omfattende at hans forleggere i Beirut og Damaskus nå sliter med å få utgi alle 40 bindene på arabisk.■

FAKTA

Muslimske lærde

■ Aisha: Muhammeds kone som på 600-tallet fortalte 2210 hadither.

■ Afifah bin Ahmad Farifaniyyah: Persisk islamforsker som på 1200-tallet underviste i Isfahan.

■ Quraysh al-Qadir: Jurist og lærer som på 1600-tallet underviste menn i hadither i Mekka.

Kommentarer