5G
5G er viktig for utdanning, skriver George Lwanda.

5G kan fremme FNs bærekraftsmål


FATTIGDOM: 5G åpner for uante muligheter innen fjernundervisning og utdanning.

Lwanda er rådgiver for regionale programmer for utvinningsindustrien ved UNDPs Africa Regional Service Centre og tilknyttet Asia Global Institute.
Email: george@nytid.com
Publisert: 2019-08-06

Ultrarask trådløs 35G-teknologi er blitt utropt til et potensielt forvandlende utviklingselement, på linje med elektrisiteten da den kom i sin tid. Dette er ikke utelukkende en overdrivelse. Ett område hvor #5G vil spille en avgjørende rolle, er i bestrebelsene på å nå 2030-agendaen for bærekraftig utvikling (FNs bærekraftsmål), som ble vedtatt enstemmig av FN i 2015.

Tenk på bærekraftsmål 4, som dreier seg om å «sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Dette er viktig for å nå alle de andre bærekraftsmålene, som mål 1 om å utrydde alle former for fattigdom i hele verden. UNDPs flerdimensjonale fattigdomsindeks viser at av alle de mangler som rammer de fattige – fra mangelfull ernæring til manglende tilgang til rent …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.
Close
Logg inn

Abonnement kr 195 kvartal