5G
5G er viktig for utdanning, skriver George Lwanda.

5G kan fremme FNs bærekraftsmål

FATTIGDOM: 5G åpner for uante muligheter innen fjernundervisning og utdanning.

George Lwanda
Lwanda er rådgiver for regionale programmer for utvinningsindustrien ved UNDPs Africa Regional Service Centre og tilknyttet Asia Global Institute.
Email: george@nytid.com
Publisert: 06.08.2019

Ultrarask trådløs 5G-teknologi erblitt utropt til et potensielt forvandlende utviklingselement, på linje medelektrisiteten da den kom i sin tid. Dette er ikke utelukkende en overdrivelse.Ett område hvor 5G vil spille en avgjørende rolle, er i bestrebelsene på å nå2030-agendaen for bærekraftig utvikling (FNs bærekraftsmål), som ble vedtattenstemmig av FN i 2015.

Tenk påbærekraftsmål 4, som dreier seg om å «sikre inkluderende, rettferdig og godutdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle». Dette er viktigfor å nå alle de andre bærekraftsmålene, som mål 1 om å utrydde alle former forfattigdom i hele verden. UNDPs flerdimensjonale fattigdomsindeks viser at avalle de mangler som rammer de fattige – fra mangelfull ernæring til manglendetilgang til rent vann og sanitærinstallasjoner – er mangelen på god utdanningblant de viktigste hindringene for sosial mobilitet oppover.

De uheldige virkningene av manglendeutdanning forsterkes etter hvert som en person blir eldre. Og ettersom barnatil uutdannede voksne er mindre tilbøyelige til å gå påskole, er mangelfull utdanning et viktig bidrag til fattigdom gjennomgenerasjoner.

Det er lett å se hvordan dette kanundergrave oppnåelsen av andre bærekraftsmål. En uutdannet arbeidsstyrke er enufaglært arbeidsstyrke, dårlig egnet til å sikreproduktiviteten til de ansatte (bærekraftsmål 8), tette inntektsforskjeller(bærekraftsmål 10) eller bygge sterke institusjoner (bærekraftsmål 16). UNESCOregner med at i lavinntektsland vil ett ekstra år med utdanning forlenge en persons gjennomsnittlige levealder med cirka ti prosent.

Ringvirkninger


… OBS. teksten fortsetter …
Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer gratis. (Du har allerede lest et par gratis artikler.)

Ny Tid i julegave

Legg igjen en kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.