516 personer ulovlig overvåket

516 personer har blitt ulovlig overvåket siden 1977, viser tall fra Innsynsutvalget. - Dette er alvorlig, sier leder for kontroll- og konstitusjonskomiteen, Ågot Valle.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 23.01.2003

En drøy uke før fristen løper ut for folk til å begjære innsyn i mappa si, viser statistikk fra Innsynsutvalget at 896 personer totalt har fått innsyn i sine mapper.

Av disse har 516 personer fått innsyn i saker som gjelder i tidsrommet november 1977 til mai 1996.

På grunn av regelverket for hvem som får innsyn i sine mapper etter 1977, kan Ny Tid slå fast at Politiets overvåkingstjeneste (POT) har benyttet seg av ulovlig overvåking overfor disse personene.

– Ja, vi har gitt innsyn i disse sakene fordi overvåkingsforskriften eller andre lover er brutt, bekrefter Innsynsutvalgets rådgiver Henning Klauseie i Justisdepartementet.

– Dette var ukjent tall for meg. Det store antallet ulovlige overvåkinger etter 1977 er alvorlig. Jeg forventer en rapport fra Innsynsutvalget om dette, sier leder for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité, Ågot Valle (SV).

516 lovbrudd

Grunnen til at Ny Tid kan slå fast det store antallet lovbrudd, er at Innsynsloven opererer med forskjellige retningslinjer før og etter 25. november 1977.

I henhold til lovens retningslinjer, har man krav på innsyn i sine mapper på saker før 25. november 1977, uavhengig av om overvåkingen har vært lovlig eller ikke.

25. november 1977 trådte imidlertid en ny instruks for POT i kraft som forbød overvåking av lovlig politisk virksomhet, med mindre det forelå fare for rikets sikkerhet.

Innsyn i saker etter denne datoen fram til Lund-kommisjonen la fram sin rapport i mai 1996, gis derfor kun i saker hvor det har foregått ulovlig overvåking.

Ny Tid har bedt Innsynsutvalget skille mellom saker før og etter 25. november 1977. Opptellingen viser at hele 516 personer hittil har fått innsyn i saker etter den datoen. Med andre ord; 516 lovbrudd fra POTs side.

– Alvorlig sak

For lederen av kontroll- og konstitusjonskomiteen kommer tallene som en overraskelse.

– Når det er snakk om så store tall, så er det åpenbart at Innsynsutvalget må komme med en rapport om dette, sier Ågot Valle.

– Bør dette få noen konsekvenser for de som har begått lovbruddene?

– Det er et veldig interessant spørsmål, for dette er ganske alvorlig. Hvis ikke Innsynsutvalget kommer med en rapport om forholdet, vil jeg be om det, svarer Valle, som mener at dette viser at det er et behov for en permanent rett til innsyn.

Klauseie i Innsynsutvalget kan ikke gi Ny Tid statistikk som viser hvilke år i perioden 1977 til 1996 som de 516 sakene fordeler seg på.

– Det kan vi ikke lese ut fra våre statistikker. Men i og med at 794 personer av totalt 896 har fått innsyn i saker som gjelder før 25. november 1977, så er det i hvert fall åpenbart mange som har saker både før og etter dette tidsskillet, sier rådgiver Klauseie.

Ingen søksmål ennå

På grunn av taushetsplikt kan han heller ikke gi ut navn på noen av de 516 personene eller si noe om hvilke miljøer de kommer fra. Hvorvidt noen av dem kommer til å gå til sak mot staten, har han ingen formening om.

– Hittil er det i hvert fall ingen av dem som har reist sivilt søksmål, sier Klauseie i Innsynsutvalget.

Peder Martin Lysestøl reiste tidligere sivilt søksmål mot staten på grunn av at mappa hans viste at han hadde blitt telefonavlyttet. Men da han ble tilbudt 100.000 kroner – Innsynslovens maksimumsbeløp – fra Innsynsutvalget, valgte han å droppe søksmålet.

Som Ny Tid skrev forrige uke, har 227 personer så langt søkt om erstatning fra Innsynsutvalget. 69 personer har fått søknaden innvilget, og det samlede erstatningsbeløpet er på 3.220.000 kroner.

Kommentarer