MiRA-Senteret jobber blant annet med å øke valgdeltakelsen blant minoritetskvinner. FOTO: MiRA-Senteret.

25 års minoritetskvinnekamp

MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har kjempet en lang kamp for minoritetskvinners rettigheter i Norge. Fortsatt er den største utfordringen vold i nære relasjoner.

Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.04.2015

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer