MiRA-Senteret jobber blant annet med å øke valgdeltakelsen blant minoritetskvinner. FOTO: MiRA-Senteret.

25 års minoritetskvinnekamp


MiRA-Senterets leder Fakhra Salimi har kjempet en lang kamp for minoritetskvinners rettigheter i Norge. Fortsatt er den største utfordringen vold i nære relasjoner.

Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 2015-04-28

En av de største utfordringene gjennom MiRa-Senterets mangeårige virksomhet har vært vold mot kvinner i nære relasjoner, forteller Fakhra Salimi, leder og grunnlegger av ressurssenteret for innvandrer- og flyktningkvinner. «Vold er ikke kun fysisk, men også at kvinners muligheter til å utvikle seg er begrenset av mannen, familien eller samfunnet gjennom rasisme. Det har vært en stor utfordring å finne ut hvordan man skal jobbe med problemstillinger som kontroll og direkte voldshandlinger,» sier Salimi til Ny Tid. En utfordring MiRA-Senteret har kjempet mot er den såkalte treårsregelen, som innebærer at en nyankommet ektefelle er avhengig av at ekteskapet holder i tre år for å få permanent oppholdstillatelse på eget grunnlag. Dette har ført til at mange kvinner forblir i en voldelig relasjon i påvente av at botidskravet på tre år er innfridd. «Kvinner som har oppholdstillatelse, kan bruke hjelpeapparatet – mens kvinner som ikke har det, får råd om å holde seg i forholdet i tre år til de får selvstendig oppholdstillatelse. Dette er psykisk og strukturell vold,» sier Salimi. «Hvis kvinner lever under slike forhold i flere år, tar det lenger tid å komme over det. Barn er også ofte involvert i sakene. Det er viktig at disse menneskene sikres rettigheter, juridisk selvstendig status og norsk språkopplæring som er knyttet opp mot arbeidsopplæring, slik at de kan raskt komme i arbeid. Norske kvinner oppnådde likestilling på grunn av økonomisk selvstendighet. Det er like viktig for minoritetskvinner,» understreker Salimi. Regjeringens forslag om å øke botidskravet til fem år er en trussel mot reell likestilling og alle kvinners rettigheter i Norge, sier Salimi. Derfor ønsker MiRA-Senteret å stoppe innstramminger i utlendingsloven. De krever også selvstendig juridisk status for minoritetskvinner i familiegjenforeningssaker for å forebygge vold i nære relasjoner. Likestilling for alle. Senteret planlegger nå en storaksjon, «Frigjøring – for hvem?», under Frigjøringsdagen 8. mai på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget. Aksjonen er rettet mot Regjeringens høringsforslag om å heve botidskravet for permanent oppholdstillatelse til fem år. MiRA-Senteret har flere relevante organisasjoner og aktører som stiller seg bak arrangementet, og oppfordrer alle til å avgi høringssvar mot forslaget, som har frist 15. mai. I høringsnotatet begrunner Regjeringen ved Justis- og beredskapsdepartementet forslaget om å …


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?


Abonnement kr 195/kvartal