Friheten til å leve med den du vil

Samfunnet i dag er par-normativt. Det betyr at det er tilpasset og gir rettigheter til en bestemt type relasjoner. I møte med offentlige tjenester og lovbestemmelser anerkjennes ikke mangfoldet av forhold. Hvis ethvert menneske er født fritt og med samme menneskeverd og menneskerettigheter, må samfunnet gi likeverdige og samtykkende relasjoner samme rettigheter og muligheter til […]
Avatar
Email: eirik@skeivungdom.no
Publisert: 14.10.2015

Samfunnet i dag er par-normativt. Det betyr at det er tilpasset og gir rettigheter til en bestemt type relasjoner. I møte med offentlige tjenester og lovbestemmelser anerkjennes ikke mangfoldet av forhold. Hvis ethvert menneske er født fritt og med samme menneskeverd og menneskerettigheter, må samfunnet gi likeverdige og samtykkende relasjoner samme rettigheter og muligheter til å leve sammen.

Kjernefamilien. Frihet står som en sterk verdi i det norske samfunnet. Vi skal ha frihet til å ta våre egne valg i våre egne liv. Noen valg tar vi for å kunne være oss selv. Noen valg tar vi for å kunne passe inn. Men selv om frihet er en viktig verdi i et demokratisk samfunn, er det ikke slik at det samfunnet vi lever i, gir oss friheten til å være oss selv.
Normer er uskrevne regler, eller forventninger, til hvordan vi skal være for å passe inn i samfunnet. Når samfunnet skal bygges, er det normene som legges til grunn. Helsevesen, skole, offentlige bygg, lover og tjenester – alt bygger på en forventning om hva som er normen i samfunnet. Når du bryter med normen, blir det tydelig hvor lite mangfoldig og inkluderende samfunnet er.
Noen normer er så sterke at de som følger dem, får fordeler og juridiske rettigheter, mens de som bryter dem, står uten rettigheter. Par-normen står sterkt i det norske samfunnet. Ideen om at mennesker hører sammen i en form for uløselig tosomhet, møter vi i det meste av mainstreamkulturen – i bøker, filmer og reklamer.

Det er på tide å snakke om relasjonsmangfold i et rettighetsperspektiv.

Kjernefamilien har lenge vært en grunnleggende del av samfunnet. En pakkeløsning med mor, far og barn, der hver del kan skrus sammen og har sin funksjon som sier noe om hvem de skal være og hva de skal gjøre. Oppskriften er enkel:
A) Finn deg en partner. B) Inngå samboerskap eller ekteskap. C) Du har passert, du kan nå åpne din velkomstpakke. Gratulerer! Du har fått juridiske rettigheter skreddersydd til din kjernefamilie.

Mangfold. Men hva om din relasjon ikke følger oppskriften? Hva om din familie består av flere ingredienser?
Retten til familie- og privatliv er blant de grunnleggende menneskerettighetene. Hvis familien din har flere enn to foresatte, er det kun to av dem som kan ha juridiske rettigheter til barnet. Man risikerer å nektes å besøke partneren hvis vedkommende havner på sykehus. Hvis noe skulle skje med én i familien, stiller den tredje svakere i et arveoppgjør.
Skremselspropaganda fra kristenkonservative fremstiller ikke-parnormative relasjoner som det ytterste onde og tegn på samfunnets forfall. Om det er ekstreme holdninger som får sette dagsorden, blir debatten deretter. Slik legger vi ikke premisser for en god debatt. Det er på tide å snakke om relasjonsmangfold fra et rettighetsperspektiv. I Sverige har partilederne allerede debattert noen runder. Her i Norge har ikke debatten engang startet.
Før var kjernefamilien nødvendig for å overleve. I et moderne samfunn er ikke dette lenger tilfelle. Likevel forventes det fortsatt at alle skal leve på den samme måten. Det har alltid eksistert ulike former for samtykkende og likeverdige relasjoner som bryter med par-normen: utvidede familier der flere er med på å ta ansvar for barns oppvekst. Relasjoner der seksuelt eller romantisk begjær og eierskapsfølelse ikke er en forutsetning. Relasjoner med flere enn to kjønn, eller relasjoner med flere likestilte partnere.
Ingen forhold eller relasjoner er like. Det er på høy tid at samfunnet reflekterer det mangfoldet av måter mennesker i dag lever livene sine på. Dette betyr at vi må se på de lovene og strukturene som regulerer samliv, slik at alle relasjoner basert på likeverd og samtykke skal ha de samme rettighetene og mulighetene.


Rise er leder i Skeiv Ungdom.
eirik@skeivungdom.no.

Kommentarer