SCENARIO: Forestil dig, det er året 2050, og vi ser tilbage på oprindelsen og udviklingen af koronavirus-pandemien i de sidste tre årtier: både plagerne af pandemier, oversvømmede byer, brændte skovområder, tørke og andre stigende voldelige klimakatastrofer. Vi tilbyder følgende scenario til en sådan udsigt fra fremtiden.

Email: frtjofcapra@nytid.no
Publisert: 2020-04-01

Medforfatter: Hazel Henderson

Når vi bevæger os ind i anden halvdel af vores 21. århundrede, kan vi nu endelig fra et evolutionært systemisk perspektiv levere en forståelsesramme for oprindelsen og konsekvensen af coronavirus, der ramte verden i 2020. I dag, i 2050, når man ser tilbage på de sidste 40 turbulente år på vores hjemmeplanet, synes det åbenlyst, at Jorden selv havde påtaget sig ansvaret for at lære vores menneskelige familie noget.

Vores planet lærte os det mest grundlæggende om vores situation hvad angår hele systemer, der ellers var blevet identificeret af nogle fremsynede tænkere helt tilbage til midten af det 19. århundrede. Denne udvidede menneskelige bevidsthed afslørede, hvordan planeten faktisk fungerer, og at dens levende biosfære er systemisk drevet af den daglige strøm af fotoner fra vores moderstjerne, Solen.

Desuden overvandt den udvidede bevidsthed de kognitive begrænsninger og forkerte antagelser og ideologier, der havde skabt kriserne i det 20. århundrede. Falske teorier om menneskelig udvikling og fremskridt, målt snæversynet ud fra priser og pengebaserede målinger, såsom BNP, kulminerende i voksende sociale og miljømæssige tab: forurening af luft, vand og jord; ødelæggelse af biologisk mangfoldighed; tab af økosystemtjenester, alt forværret af global opvarmning, stigende havstand og massive klimaforstyrrelser.

Disse snæversynede politikker havde også ført til sociale sammenbrud, ulighed, fattigdom, mental og fysisk sygdom, afhængighed, tab af tillid til institutioner – inklusive medier, akademia og videnskab i sig selv – samt tab af samfundssolidaritet. De havde også ført til det 21. århundredes pandemier: SARS, MERS, aids, influenza og de forskellige coronavirus, der kom tilbage i 2020.

Abonnement kr 195/kvartal

Social propaganda

I løbet af de sidste årtier af det 20. århundrede havde menneskeheden overskredet Jordens bæreevne. Den menneskelige familie var vokset til 7,6 milliarder i 2020 og havde fortsat sin besættelse for økonomisk, virksomhedsmæssig og teknologisk vækst, der havde forårsaget de voksende eksistentielle kriser, der truede menneskehedens hele overlevelse. Ved at drive denne overdrevne vækst med fossile brændstoffer havde mennesker opvarmet atmosfæren i en sådan grad, at De Forenede Nationers klimaforskningskonsortium


Kjære leser. Du har nå lest månedens 3 frie artikler. Så enten logg inn hvis du har abonnement, eller støtt oss gjerne ved å tegne et abonnement for fri tilgang?