2016 var et år fullt av håp

Verden går faktisk fremover. Det er lett å overse all fremgangen som skjer når man daglig bombarderes med dårlige nyheter. Mange medier har da også reagert på fjorårets apokalyptiske stemning og annus horribilis-erklæringer ved å snu på flisa og liste opp grunner til at 2016 faktisk var et år der mye gikk i riktig retning på verdensbasis. Som en av de tidvis mer alvorstunge publikasjonene i Norge, er det vel på sin plass at også Ny Tid leverer en positiv realitetsorientering. 2016 var nemlig et svært positivt år på mange måter. Her er våre gledelige punkter innenfor henholdsvis økologi og fred:

FOTO: Paul Hermans, commons.wikimedia.org

ØKOLOGI

1. I mars droppet den amerikanske regjeringen planene om leting etter olje og gass i Atlanterhavet, og reverserte med dét en beslutning som ble fattet året før. (Kilde: Guardian)

2. I 2016 forpliktet over 20 land seg til å bevilge mer enn 5,3 milliarder dollar til bevaring av hav, og opprettet 40 nye marine verneområder på i alt 3,4 millioner kvadratkilometer. (Kilde: Reuters)

3. Ny forskning viste at sur forurensning i atmosfæren nå er nesten tilbake til nivået det var på før den økende industrialiseringen i 1930-årene. (Kilde: Science Bulletin)

Sur forurensning i atmosfæren er nesten tilbake til nivået det var på før den økende industrialiseringen i 1930-årene.

4. I desember kunngjorde USA og Canada et felles forbud mot all offshore olje- og gassaktivitet i Arktis. (Kilde: CBC News)

5. Paris-avtalen ble den raskeste (og største) FN-avtalen som gikk fra avtale til internasjonal lov i moderne historie. (Kilde: CBS)

6. Det globale utslippet av karbon fra bruk av fossilt drivstoff økte ikke i det hele tatt i 2016. Det var tredje året på rad med stabilisert utslipp. (Kilde: Scientific American)

7. Takket være raske teknologiske nyvinninger og politisk støtte fra store deler av verden, står fornybar energi for mer nyinstallert kapasitet enn noen annen form for elektrisitet i verden, kull inkludert. (Kilde: Gizmodo)

8. I oktober kunne Det internasjonale energibyrået rapportere at en halv million solcellepaneler ble installert hver dag rundt om i verden året før. De foretok også en drastisk økning i sine overslag over forventet vekst i fornybar energi de neste fem årene. (Kilde: IEA)

9. I juni viste en ny undersøkelse at hullet i ozonlaget har minket med mer enn 3,9 millioner kvadratkilometer siden 2006. Vitenskapsfolk mener nå at det vil bli fullstendig helet innen 2050. (Kilde: Sydney Morning Herald)

10. I juli plantet over 800 000 frivillige 50 millioner trær i løpet av én dag i India. Landet planlegger en 12 prosent utvidelse av skogarealet sitt. (Kilde: National Geographic)

11. I 2016 hørte vi at tallet på ville tigre økte for første gang på 100 år. (Kilde: National Geographic)

12. Det gjennomsnittlige antall store oljelekkasjer i verden er drastisk redusert – fra 24,5 tilfeller per år på 1970-tallet, til bare 1,8 i året 2015. (Kilde: ITOPF)

13. I 2012 startet USA og Mexico et enestående binasjonalt prosjekt for å skape nytt liv i Colorado River. Ved inngangen til 2017 viser det forbløffende resultater.

14. Den kinesiske regjeringen forbød åpning av nye kullgruver, laget nye regler for tilkopling til strømnettet og doblet målene for bruk av fornybar energi innen 2020.

15. BRICS New Development Bank godkjente lån på én milliard dollar til investeringer i fornybar energi i Kina, Brasil, Sør-Afrika og India. (Kilde: RT)

FRED

Skolebarn i Guinea. Flickr Creative Commons

1. 93 prosent av alle barn i verden fikk opplæring i å lese og skrive dette året. Det er den høyeste andelen i menneskets historie. Og gapet mellom antall gutter og antall jenter som får undervisning, minket i 2016. (Kilde: Medium)

2. Etter at konflikten i Colombia tok slutt i 2016, er alle kriger i verden nå begrenset til et område som inneholder mindre enn en sjettedel av verdens befolkning. (Kilde: Associated Press)

3. Kriminalitetsraten i Nederland sank. Den har sunket 25 prosent i løpet av de siste åtte årene. En tredjedel av landets fengselsceller står nå tomme. (Kilde: Dutch News)

4. På begynnelsen av året kunne OECD fortelle oss at globale bevilgninger til hjelp og utvikling er økt med sju prosent, og at penger brukt på flyktninger er doblet. (Kilde: OECD)

5. Tallet på svarte innsatte i amerikanske fengsler sank i 2016. Ikke raskt nok, men absolutt noe det er grunn til å feire. (Kilde: Washington Post)

6. I 1990 levde over 60 prosent av menneskene i Øst-Asia i ekstrem fattigdom. I 2016 var prosentandelen sunket til 3,5 prosent. (Kilde: Vox)

Antall mennesker som sulter i verden er det laveste på 25 år.

7. Tallet på hjemløse i USA har sunket med 35 prosent siden 2007, og Los Angeles bevilget 1,2 milliarder dollar til hjelp for å få flere bort fra gatene. (Kilde: CS Monitor)

8. Antall mennesker som sulter i verden er det laveste på 25 år. (Kilde: New York Times)

9. I februar kunngjorde den kanadiske provinsen Ontario et tiltak til 100 millioner dollar for å redusere volden mot urbefolkningskvinner. (Kilde: The Star)

10. Verdens helseorganisasjon offentliggjorde en rapport som viser at siden år 2000 har antall malariarelaterte dødsfall sunket med 60 prosent. (Kilde: WHO)

11. I 2016 opplevde velstående land at noen av verdens mest utbredte sykdommer, som tykktarmskreft, demens og hjertesykdommer, begynte å forekomme sjeldnere. (Kilde: New York Times)

12. En ny studie fra verdens ledende medisinske tidsskrift pekte på at antall kvinner som dør av graviditet og i barsel, er nesten halvert siden 1990. (Kilde: The Guardian)

13. Malawi oppnådde 67 prosent reduksjon i tallet på barn som smittes med hiv. Det er den største suksesshistorien i alle landene sør for Sahara. Siden 2004 har landets behandlingsprogram reddet 260 000 liv. (Kilde: Al Jazeera)

En helsearbeider fra Leger uten grenser under ebola-epidemien i Liberia. Viruset er nå helt borte fra Vest-Afrika. FOTO: AFP PHOTO / PASCAL GUYOT

14. Liberia ble offisielt fritt for ebola i 2016. Det betyr at det ikke lenger er noen kjente tilfeller av det dødelige tropiske viruset igjen i Vest-Afrika. (Kilde: Vanguard)

15. Forskere ved Harvard-universitetet har gjort oppdagelser som kan løse problemet med antibiotikaresistente bakterier. (Kilde: GEN)

Kommentarer