1968–2018 – drømmen lever videre

Tilbakeblikk på 1968 under årets internasjonale dokumentarfestival i Thessaloniki.

Niels Johan Juhl-Nielsen
Juhl-Nielsen er bosatt i København.
Email: nielsjohan@gmail.com
Publisert: 05.04.2018

Thessaloniki Documentary Festival markerer 50-året for 1968, året hvor en række oprør, protester og mere omfattende demonstrationer verden over kulminerede og bidrog til et signalement af periodens særlige karakter. Eksempelvis var studenter og arbejdere i Frankrige i majdagene gået sammen om en generalstrejke med deltagelse af op mod 10 millioner arbejdere. Og amerikanerne måtte – selv med verdens mægtigste krigsmaskine – til sidst opgive besættelsen af Vietnam efter Vietcongs Têt-offensiv i 1968.

Som repræsentanter for sejrherrerne havde Stalin, Roosevelt og Churchill opdelt verden mellem sig på Yalta-konferencen i februar 1945. Samlingen af dokumentarfilm på festivalen viser, hvorledes den verdensorden, der havde understøttet autoritære regimer to årtier senere, slog revner. Sociale kræfters higen efter frigørelse ved egen indsats inspirerede gensidigt på tværs af kontinenter: fra studenterrevolten i Polen og Jugoslavien, «foråret i Prag» i Tjekkoslovakiet, over antikrigsdemonstrationerne og de antiautoritære mobiliseringer i Vesttyskland, Storbritannien og USA til fremkomsten af den sorte borgerretsbevægelse i USA, starten på kvindeoprøret i Nordamerika, Vesttyskland og Storbritannien, studenteroprøret i Mexico, de unge japaneres kampe og så vi dere. Tilsammen var hændelserne et udtryk for, hvad der er blevet kaldt loven om den ujævne og kombinerede udvikling.

I 2018 fremstår 1968 som en slags korrigering etter en første stabilisering av de internasjonale relasjonene etter to imperialistiske verdenskriger.

Festivalens bidrag. I In the Intense Now leveres mange væsentlige pointer fra begivenhedernes epicentre. Ved et tidehverv som 1968 ændrer historien sin rytme. Sådanne dage som majdagene i 68 var som år af ordinær erfaring. Unge af arbejderklassen var blandt andet i Paris i stort tal søgt mod universiteterne, der fremstod autoritære. Dette kombineret med den generelle modstand mod amerikanernes imperialistiske krigsførelse i Vietnam udløste protester og demonstrationer. De unge fra arbejderklassen følte sig ikke hjemme på universiteterne. Som udtrykt af studenterlederen Daniel Cohn-Bendit på det landsdækkende TV: Staten har altid benyttet eksamen som en social eksklusionsmekanisme til beskyttelse af de privilegeredes interesser.

Cohn-Bendit ses som studenterleder i centrum ved demonstrationer og på TV. Han førte et direkte politisk sprog og rettede opmærksomheden mod de sociale sammenhænge, som mange franskmænd i den givne situation oplevede som utidssvarende og uretfærdige. Hans politiske sprog talte ikke blot selve magten imod, men eksponerede også de stalinistiske og socialdemokratiske organisationers og ledelsers forsømmelser.

Tusindvis af unge blev i majdagene oplært i «livets skole» ved at befinde sig i begivenhedernes centrum og fra time til time skulle bringe forslag til torvs om, hvordan der her og nu måtte handles. Her var ikke pusterum til nogen dybere refleksion. At sammen med arbejderne og deres organisationer organisere demonstrationer, ja, en generalstrejke, kunne være vanskeligt mentalt at rumme. For de fleste unge var det hele måske nærmest at sammenligne med at deltage i et totalteater, hvor glæden aldrig rigtig indfandt sig og hvor rollen – på grund af manglende erfaring og skoling – blev spillet dilettantisk. Og hvor skulle det hele føre hen? Filosoffen Jean-Paul Sartre undrede sig og efterlyste studenternes egentlige plan.

Naturligvis ønskede de oppositionelle til de Gaulle ikke at blive del af en regering med baggrund i en generalstrejke. Så præsidenten kunne – med påstand om diktaturet som umiddelbart forestående – udskrive nyvalg, hvad der affødte et sviende nederlag for studenter og arbejdere. Hvem andre end stalinisterne og socialdemokraterne og deres historiske forsømmelser kunne arbejdere og studenter i den situation bebrejde for den smerte og utilstrækkelighed de følte?

… OBS. teksten fortsetter …


Kjære leser. NY TID trenger din støtte for å lage avisen. Derfor ber vi deg vennligst abonnere. Om du allerede gjør det, logg inn eller bare registrer deg som leser (inkluderer nyhetsbrev) for å lese mer. (Du har allerede lest 3 gratis artikler.)


Gratis prøve
Kommentarer