1917 og i dag


...

Email: kgr@nytid.no
Publisert: 2017-10-12

50 år er gått siden Oktoberrevolusjonen snudde opp ned på tingenes tilstand i det gamle Russland. Over hele det krigstrette Europa ble utviklingen der fulgt med levende interesse og store forhåpninger i de undertrykte og utbyttede befolkningslag. Oktoberrevolusjonen ga inspirasjon til den revolusjonære reisningen i Tyskland, og støttet opp om radikaliseringen av arbeiderbevegelsen i en rekke andre land, deriblant vårt eget.

Oktoberrevolusjonens ledere næret visjonen om et klasseløst samfunn der krig, nød og utbytting var avskaffet. Sovjetstaten representerte et løsningsforsøk på de problemer kapitalismen hadde skapt og som hadde ført Europa ut i ulykken. Men sovjetledernes visjon lot seg ikke uten videre realisere. Man så seg umiddelbart omgitt av indre og ytre ender. Frankrike, Storbritannia, Polen og USA gikk til militær intervensjon og støttet aktivt de privilegerte klassers motstandskamp. Deretter fulgte hungerblokaden.

Den vanskelige gjenreisnings- og …


Kjære leser. Du må være abonnent (69kr/mnd) for å lese flere artikler i dag. Kom evt. tilbake i morgen, eller logg inn om du har abonnement.


Close
Logg inn


Abonnement kr 195 kvartal