11 afrikanere på banen?

Lørdag 29. mars blåses tippeligaen i gang med splitter nye regler. I år kan norske lag spille med 11 afrikanere på banen.
Ny Tid
Email: redaksjon@nytid.no
Publisert: 28.03.2008
[regelendring] Nye regler fra Norges Fotballforbund (NFF) åpner for storinnrykk av spillere fra land utenfor EU- og EØS-området. Inntil i fjor har regelen vært at norske fotballklubber kunne stille til kamp med maksimalt tre slike spillere om gangen, men fra og med sesongen 2008 er grensen hevet til 11.

Det har tidligere vært lov å spille med 11 islendinger, eller for den saks skyld 11 spanjoler, mens det nye i år er at Rosenborg for eksempel kunne stilt til kamp med et lag bestående av bare afrikanere. Noe som selvsagt er lite aktuelt, all den tid verken Rosenborg norske fotballklubber er i nærheten av å ha så mange afrikanske spillere til rådighet.

– Det viktigste med denne endringen er at den utvider markedet norske klubber kan lete i for å forsterke laget. Samtidig er det selvsagt veldig positivt at den meningsløse diskrimineringen man tidligere har bedrevet omsider er en saga blott.

Det sier talentspeider i Rosenborg, Stig Torbjørnsen, til Ny Tid. Torbjørnsen har tidligere jobbet på agentsiden, særlig opp mot afrikanske spillere og legger ikke skjul på at han synes regelverket tidligere var tullete.

– Argumentet fra forbundet har vært en frykt for at de utenlandske spillerne skulle sperre for klubbenes egne rekruttering og talentutvikling. Men det hang jo ikke på greip så lenge man samtidig kunne bruke så mange EØS- og EU-spillere man ville, sier Torbjørnsen.

Kan øke nivået

Det er i utgangspunktet klubbene selv som har vært pådriver for endringen, som kom i forbindelse med et nytt regelverk for såkalte «lokalt utviklede spillere» (LUS) som trer i kraft denne sesongen.

Det nye i dette er at klubbene er pålagt å ha 14 LUS i en tropp på totalt 25 spillere. Definisjonen på en LUS er en spiller som enten er «klubbutviklet» (vært i nåværende klubb i minst tre år) eller «forbundsutviklet» (vært i andre norske klubber i minst tre år). Av disse 14, må minst to være klubbutviklet. De 11 resterende spillerne er altså definert som «frie».

­- Det har lenge vært et ønske fra toppklubbene om å få et romsligere regelverk i forhold til spillere utenfor EU og EØS, mens breddeklubbene har ønsket begrensninger for å kunne få fram lokale talenter. Med de nye LUS-bestemmelsene på plass har man imidlertid kommet til enighet om å fjerne den gamle kvoteordningen, forklarer informasjonssjef i NFF, Roger Solheim.

Det synes talentspeider Torbjørnsen er en meget fornuftig løsning.

– Jeg tror dette kan heve nivået på norsk fotball. Det sier seg selv at sjansen for å finne forsterkninger er større når man øker markedet. I stedet for at det fylles på med for eksempel middelmådige estlendere og finner, kan man nå kanskje ha et håp om å se noen flere virkelig gode spillere fra Brasil eller Afrika på norske baner, sier Torbjørnsen.

Ingen planer om å hamstre

Leder i African Youth Norge, Sam Chimaobi Ahamba, reagerer med positiv overraskelse på de nye reglene.

– Jeg sier bare gratulerer til fotballforbundet! Dette er veldig positivt, og jeg tror det kan åpne for mer mangfold på norske fotballbaner, noe som passer bra ettersom vi er inne i Mangfoldsåret 2008, sier Ahamba.

Han er imidlertid ikke overbevist om at det er den slags idealistiske motiver som ligger bak klubbenes ønske om en endring.

– Dette handler nok først og fremst om at de ønsker å få tak i bedre spillere. Og det tror jeg også kommer til å skje. Dette kan gjøre underverker med norsk fotball, selv om jeg også vil tro at det kan komme en del protester fra enkelte, ettersom det vil kunne gå på bekostning av lokale spillere, sier Ahamba.

Fredrikstad Fotballklubb (FFK) er én av klubbene i Tippeligaen som tidligere har hatt for mange spillere fra land utenom EU/EØS i forhold til regelverket. Klubben er tilfreds med at den nå kan benytte alle de fem spillerne dette gjelder, men har ingen planer om å øke antall utlendinger med det første.

– Dette er først og fremst gledelig fordi vi nå kan få bruke de spillerne vi måtte ønske. Imidlertid er det ikke på noen måte slik at FFK ønsker å spille med bare utlendinger på laget. Vi ønsker oss i hovedsak norske, og aller helst lokale spillere, men bare hvis de er gode nok. Det tror jeg også gjelder folk i Fredrikstad, sier sportslig leder Per Morten Haugen.

Ny Tid har gjort en uoffisiell opptelling av antall utlendinger i Tippeligaen foran årets sesong, og kommet til at tallet er 120, fordelt på 14 klubber.

Kommentarer