10 prosent eier 2/3

10 prosent av den norske befolkningen eier to tredeler av all finanskapital. For drøye ti år siden eide de halvparten.

Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Det kommer fram i Statistisk Sentralbyrås inntekts- og formuesstatistikk for 1999. Mens alle grupper fikk mer å rutte med i tiåret fra slutten av 80-tallet og fram til 1999, var det småbarnsforeldre og pensjonister som hadde best inntektsutvikling. I snitt økte norske husholdningers inntekter med fem prosent, omregnet til faste priser.

Den store endringen finner man imidlertid i fordelingen av finanskapital – altså summen av bankinnskudd, aksjer og andre verdipapirer. I gjennomsnitt hadde norske husholdninger 322.500 kroner i bruttofinanskapital. Den rikeste tiendedelen av oss, derimot, disponerte to tredjedeler av finanskapitalen – eller omlag 2,2 millioner kroner i snitt.

SSBs tall indikerer samtidig at det er de mellom-formuende som taper terreng. De fattigste ti prosentene har en like liten andel av finanskapitalen i dag som for ti år siden – nemlig ingenting. Samlet sett har de minst formuende 30 prosentene en liten økning i andelen av samlet formue.

Aksjer utgjør en stadig større del av nordmenns finanskapital, og det er særlig middelaldrende menn som eier aksjer. Mens personer mellom 25 og 34 år har 121.100 kroner i bruttofinanskapital, eier de mellom 55 og 66 år 559.400 kroner.

Statistikken viser også at menn fortsatt tjener mye mer enn kvinner. I husholdninger der hovedinntektstakeren er en mann, er samlet lønnsinntekt 443.900 kroner før skatt. Der det er en kvinne som står for hovedinntekten, er lønnsinntekten i snitt 273.300 kroner. Også fordelingen mellom menn og kvinner som hovedinntektstaker i husholdningene dokumenterer lønnsforskjellene: Av de nesten 10.000 husholdningene som danner grunnlaget for undersøkelsen, var det en mann som var hovedinnteksthaver i drøye 7.000 av dem, mens en kvinne bar hovedinntekten i knappe 3.000 husholdninger.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here