100 millioner ekstra

Vil også forsvarsbudsjettet for 2005 sprekke når regningen for å sende spesialstyrker til Afghanistan skal betales?

Forsvarets spesialkommando trener pΠantiterror Norwegian Army Special Command during antiterror training
Ny Tid
Ny Tids arkiv av artikler, skrevet av diverse skribenter. (Se nederst i artikkelen, evt kontakt oss for skribent).

Forsvarsminister Kristin Krohn Devolds styring av Forsvarsdepartementets budsjetter har vært gjenstand for stor oppmerksomhet i lengre tid – for å si det forsiktig.

Likevel, så og si samtidig som Krohn Devold sitter i høringer og blir grillet for manglende økonomistyrking, sier regjeringen gladelig ja til ytterligere storforbruk for Forsvaret i 2005.

Det har gått et par uker siden Jan Petersen i sin utenrikspolitiske redegjørelse informerte Stortinget om at regjeringen går inn for å svare positivt på USAs forespørsel om å bidra med norske spesialstyrker til amerikanernes Operation Enduring Freedom i Afghanistan i år.

Noen dager senere ga flertallet på Stortinget regjeringen klarsignal til å avgi spesialstyrkene under amerikansk kommando.

Som kjent har Norge to ganger tidligere, i 2002 og 2003, avgitt spesialstyrker til amerikanernes klappejakt på «terrorister» i det krigsherjede fjellandet. Faktisk var spesialstyrkene allerede på plass i Afghanistan i desember 2001 som det første norske bidraget til Opration Enduring Freedom, den amerikanskledede gjengjeldelsesaksjonen etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001.

Ingen vil ut med det nøyaktige antallet norske spesialstyrker som ble sendt til Afghanistan verken i 2002 eller 2003. Og det får vi heller ikke vite denne gangen. Men det framgår at styrken også i år vil være i landet i et halvt år og at det igjen snakkes om «noen titalls spesialstyrker».

Det høres kanskje ikke så mye ut. Men det koster flesk likevel, skal man tro det Forsvarsdepartementet tidligere har skrevet.

I Stortingsproposisjon nr. 39 (2001-2002), som ble offentliggjort 15. februar 2002 mens de norske spesialstyrkene var godt i gang med å peke ut bombemål for amerikanske og norske jagerfly, finnes det nemlig en oversikt over finansieringen av den norske militære deltagelsen i Afghanistan.

Og her står det at «de operasjonsrelaterte merutgiftene er beregnet til 100 millioner kroner» for spesialstyrkene.

Det kostet altså den norske statskassa 100 millioner kroner ekstra å ha norske spesialstyrker i Afghanistan i et halvt år i 2002. Selv om det ikke kommer fram av forsvarsbudsjettet for 2003 eller andre relevante dokumenter, må man anta at det ikke kostet noe mindre å ha spesialstyrkene springende rundt i den afghanske fjellheimen i den andre perioden i 2003 heller.

Når nå sannsynligvis 100 millioner kroner må blas opp for tredje gang for å finansiere spesialstyrkenes oppdrag i Afghanistan i år, skriver Forsvarsdepartementet til Ny Tid i en e-post at disse ekstrakostnadene skal «tas innenfor det ordinære forsvarsbudsjettet».

Det skulle i så fall bety at pengenes skal hentes fra posten i budsjettet som går under betegnelsen «kapittel 1792 Norske styrker i utlandet».

I 2005 er det satt av 800 millioner kroner over denne posten som skal dekke alle utenlandsoperasjonene. Problemet er at denne posten de senere årene har est ut i forhold til opprinnelig budsjett i takt med USA utvidelse av «kampen mot terrorisme».

I 2002 og 2003 endte regnskapet for kapittel 1792 opp i henholdsvis drøyt 1,8 milliarder og nesten 1,5 milliarder. Budsjettet for 2004 var 700 millioner, men Forsvarsdepartementet har avslått Ny Tids forespørsel om innsyn i regnskapstallet for kapittel 1792 inntil hele regnskapet for Forsvaret offentliggjøres 3. april.

Hvis budsjettposten overskrides, har Bondevik-regjeringen tidligere lovet at overskridelsen skal dekkes inn over budsjettet for kapittel 1792 i 2005, som er på 800 millioner kroner.

Tatt i betraktning de tidligere overskridelsene av budsjettet for utenlandsoperasjoner, og at regjeringen ikke har budsjettert for at Norge har stilt Telemarksbataljonen til rådighet for Natos reaksjonsstyrke i 2005, skulle det ikke forundre om 100 millioner ekstra for å sende spesialstyrker til Afghanistan kan føre til nye runder med økonomikrangel om forsvarsbudsjettet.

---
DEL

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here