Ny Tid som månedsavis

Kjære leser. Thorhild Widveys Kulturdepartement gikk inn for en markedsorientert eksemplarstøtte i siste offentlige høringsutkast om støtten til nasjonale ukeaviser. Det gjør det nærmest umulig å gjenreise Ny Tid, slik vi planla vårt budsjett med basis i normal støtte fra Kulturrådet over en treårsperiode. Høringsinstanser som Mediebedriftenes landsforening (MBL) «ønsker ikke å ha kvalitet som […]

Ansvarlig redaktør i Ny Tid.

Kjære leser. Thorhild Widveys Kulturdepartement gikk inn for en markedsorientert eksemplarstøtte i siste offentlige høringsutkast om støtten til nasjonale ukeaviser. Det gjør det nærmest umulig å gjenreise Ny Tid, slik vi planla vårt budsjett med basis i normal støtte fra Kulturrådet over en treårsperiode. Høringsinstanser som Mediebedriftenes landsforening (MBL) «ønsker ikke å ha kvalitet som uttalt mål for ordningen» eller «holde liv i noe som markedet ikke vil ha». Dette truer både mangfold og våre «mindre» stemmer i norsk offentlighet. Også Norsk journalistlag og Norsk redaktørforening mener «prinsipielt at det er svært betenkelig at støtte til aviser skal baseres på en subjektiv vurdering av redaksjonell virksomhet og redaksjonell kvalitet». Den danske pressestøtten, som faktisk belønner redaksjonell innsats fremfor markedsoppnåelse, kunne etter vår oppfatning vært et alternativ, men dette ble avvist av de fleste instansene som uttalte seg. Et annet forslag som ble avvist, var et opplagsskille på 4000 for forskjellig eksemplarstøtte til de små og store. Også forslaget om et opplagstak for støtten – slik at store aviser som Morgenbladet ikke skulle få uforholdsmessig mye – ble avvist. Nei, markedet skal være nærmest enerådende, de få skal rå. Selv om ordningen antyder en liten grunnstøtte eller overgangsordning neste år, vil det i et slikt markedsklima være for lite mat til å sikre Ny Tids vekst.
Vi tok derfor beslutningen nå i sommer. Vi gir oss ikke. Styret og ledelsen valgte å legge om til en fyldigere månedsavis. Vi er fast bestemt på fortsatt å holde i gang den kritiske internasjonale avistradisjonen som ble påbegynt i 1953 med avisen Orientering. Motstemmer som kulturradikale Ny Tid og andre publikasjoner som oss, forsvarer minoriteter – eller skaper rom for internasjonalt engasjerte mennesker, små grupper av intellektuelle, humanister og fredsaktivister. Vi fremmer en internasjonalt orientert solidaritet. Mellom de markedstunge, populære, selvorienterte og snakkesalige miljøene må det også finnes plass til klassiske internasjonale betraktninger. Demokratiet trenger den argumenterende og problematiserende skriftkulturen – den reflekterte avistradisjonen som i dag forbigås av en tabloidpresse der store fete titler nærmest skriker til leserne etter oppmerksomhet.
Da vi startet i mars – etter at eier Dag Herbjørnsrud lot nye krefter ta over – ba jeg leserne om tålmodighet for de gradvise skrittene vi ville foreta oss. Det blir nå et hopp på veien mot en fremtid der en tykkere månedsavis også bør være god nok – vi håper du månedlig kan få det beste av hva vi klarer. Våre ressurser er små: Vi klarte faktisk å produsere ukeavis med 10 prosent av de 56 millionene ukeavisen Morgenbladet brukte i fjor. Men i dagens markedsliberale tradisjon som vår blåblå regjering går i bresjen for, vil min gamle avis Morgenbladet – som nå eies av Dagens næringsliv og går med et par millioner i overskudd – få storparten av ukeavisstøtten neste år. Ordet «støtte» har altså fått en ny mening. Man støtter de rike, og ber de fattige gå.
Da jeg etter ti år som eier solgte Morgenbladet i 2003, fikk arvtagerne samtidig rundt 20 millioner kroner av Fritt Ord for over en periode på fem år å bygge opp avisen som en viktig ukeavis. Med denne innsatsen i ryggen tredoblet opplaget. Ny Tid har ikke hatt slike summer. Men jeg lover at dette nå skal gå – med min erfaring fra ti år med å etablere månedsavisen Le Monde diplomatique i Norge. I likhet med den vil Ny Tid – i tillegg til å gå ut til våre egne abonnenter og via løssalg – vedlegges Klassekampen fra august. Enda et hopp for avisen idet lesertallet tidobles!

Saken er åpen for Ny Tids abonnenter. Logg inn i toppmenyen eller tegn online abonnement (69kr) for å lese videre.

Kommentarer
DEL