UTVALG: Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, Kapitalfluktutvalgets leder Guttorm Schjelderup og korrupsjonsjeger Eva Joly under Kapitalfluktutvalgets konferanse om skatteparadis og utvikling i juni 2009. Fra 1. januar kommer ny lov, for noen selskaper.

Foto: KaVass/flickr

Kommentar: Jakten på ærligheten

Utviklingsland fortjener den skatten de har krav på fra internasjonale selskaper.

03.08.2013 12:58 – Av INGRID AAS BORGE LEDER AV CHANGEMAKER

 

Dette er et bidrag til «Engasjert ytring»-spalten i ukemagasinet Ny Tid, på trykk 02.08.2013. I spalten kommer ulike idealistiske organisasjoner er til orde. De som deltar er: ATTAC Norge, Natur og Ungdom, Agenda X, Skeiv Ungdom, Changemaker, Én verden, Framtiden i våre hender, Bellona, Fellesrådet for Afrika, Naturvernforbundet, Leger Uten Grenser og NOAH - for dyrs rettigheter.

 

Skatteflukt. «Jakten på ærligheten» høres kanskje ut som et nytt reality-TV-konsept, der deltakernes innerste hemmeligheter skal avsløres.

 


Men jakten på denne ærligheten er neppe et TV-konsept. Hemmeligheter skal derimot avsløres, og det for å få bukt med et av de aller største utviklingsproblemene i vår tid. Enorme summer forsvinner ut av utviklingsland hvert eneste år på grunn av ulovlig kapitalflukt.

 

Disse pengene kunne blitt brukt til å utvikle sykehus, skoler og infrastruktur.

 

Istedenfor benytter mange store selskaper seg av det finansielle hemmeligholdet i skatteparadiser til å unndra skatten de skulle ha betalt for sin virksomhet i utviklingsland.

 

Land-for-land-rapportering er en måte å rapportere på som medfører at selskaper må oppgi detaljer om sin økonomiske aktivitet i hvert land hvor de opererer. Dette vil gjøre det lettere å oppdage skatteunndragelse enn i dagens system, hvor økonomisk aktivitet rapporteres basert på samlede tall, slik at det ikke er mulig å se omfanget av selskapets aktivitet i det enkelte land.

 

Norge har gått inn for å innføre land-for-land rapportering fra 1. januar 2014. Dette er bra, men den nye loven vil kun forplikte store selskaper i utvinnings- og skogindustrien til å rapportere på denne måten. Changemaker mener at dersom vi vil sikre oss mot at norske selskaper unndrar skatt i utviklingsland, må loven utvides til å innkludere alle sektorer. Slik kan Norge bli et foregangsland for økonomisk åpenhet.

Trengs globalavtale

 

I tillegg til at selskapene må rapportere rundt sin virksomhet, må også myndigheter utveksle informasjon om selskapers og individers økonomiske virksomhet i utlandet. Gjennom et globalt nettverk av automatiske informasjonsutvekslingsavtaler kan skattemyndigheter få tilgang på den nødvendige informasjonen for rett skattelegging.

 

Mye oppmerksomhet har den siste tiden vært rettet mot FATCA i USA og EUs initiativ, som begge er skritt i riktig retning for informasjonsutveksling. Men uten en global avtale vil skatteparadisene og selskapene tilpasse seg systemet og finne smutthull i disse regionale initiativene og dermed fortsette sin ulovlige aktivitet. Det er derfor essensiellt at også utviklingsland inkluderes i disse initiativene for å få slutt på ulovlig kapitalflukt.

 

I dagens system er det vanskelig å finne ut hvem som egentlig eier selskaper og kan holdes ansvarlig for deres virksomhet. Et register for egentlig eierskap vil være med på å identifisere de personene som virkelig styrer og tjener på et selskaps virksomhet.

 

I løpet av høsten skal Changemaker derfor samle inn hemmeligheter fra Norges befolkning for å kreve lovgivning som avslører uærlige selskapers hemmeligheter. Uten hjelp fra reality-TV håper vi dermed at vår ærlighet vil føre til at vi får ærlighet i retur, slik at utviklingsland endelig kan få den skatten de har krav på og trenger for videre utvikling.

 

La jakten på ærligheten begynne.

 

(Dette er et utdrag fra Ny Tids ukemagasin 02.08.2013. Les hele ved å kjøpe Ny Tid i avisforhandlere over hele landet, eller ved å abonnere på Ny Tid -klikk her. Abonnenter får tidligere utgaver tilsendt gratis som PDF.)

 

Del på Twitter Del på Facebook

Siste saker


Siste utgave

Forsiden på siste utgave av Ny Tid

4.-10- mars 2015

I løssalg nå!

Bli abonnent!Nettutgaven av Ny Tid publiserer fredager utdrag fra ukemagasinet. Få 3 uker gratis: abo@nytid.no.

Abonnement: Telefon:  23 36 19 53 (11-16). Epost: abo@nytid.no. Debatt: debatt@nytid.no.

Postadresse: Ny Tid & Orientering AS, Hedmarksgt. 13, 0658 Oslo. 

Ny Tid følger Redaktørplakaten, Tekstreklameplakaten og Vær Varsom-plakaten.

Ansvarlig redaktør: Dag Herbjørnsrud. Epost: dag@nytid.no. Tlf.: +47 916 95 196.

Org.nr.: 995 498 480