150 år etter Lenins fødsel


ORIENTERING 1. MAI 1970: Verden over blir 100-årsjubileet for Lenins fødsel markert. I dag er Lenin en historisk forgrunnsfigur for opprørske mennesker i verdens fattigste bondeland, skriver Hans Fredrik Dahl i denne artikkelen, der han betoner Lenins rolle som dialektisk revolusjonær, politiker og journalist framfor teoretiker og filosof.

Email: h.f.dahl@media.uio.no
Publisert: 22. april 2020
       

Det er blitt sagt – endatil av A.J.P. Taylor – at Europas, og langt på vei verdens, historie i første halvdel av vårt århundre kan skrives som tre store biografier: Churchills, Hitlers og Lenins.

Churchills politiske karriere spenner over hele halvsekelet, fra 1900, da han ble parlamentsmedlem for første gang, til 1955, da han til slutt takket av som statsminister. Hitler satte et distinkt preg på Tyskland i 20-årene, på Europa i 30-årene og verden i 40-årene. Mot disse levnetsløp skiller Lenin seg klart ut. Den tid han fikk til rådighet til å lede revolusjonen og grunne sovjetstaten, varte fra april 1917 til november 1922, da …

Kjære leser. Du kan lese én fri artikkel per dag. Kom evt. tilbake i morgen. Evt tegn abonnement (69kr/mnd) for å kunne lese alt (inkludert magasinene). Om du ikke er det allerede. Logg inn eller registrer deg først i toppen/menyen før bestilling.