Filmiske ytringer og strategiske modtræk

Hvordan anvender ISIS og koalitionen de audiovisuelle muligheder til at kommunikere budskaber og kreere fællesskaber?
Steffen Moestrup
Email: moestrup@gmail.com
Publisert: 14.01.2016

Kampen mellem ISIS og de lande, der populært kaldes koalitionen, er også en kamp, der foregår med andet end bomber og kugler. De sociale medier har længe været en del af propagandaapparatet på begge sider. Eksempelvist så vi hvordan hackerfællesskabet Anonymous efter angrebene i Paris i november 2015 nedlagde flere ISIS-støttende konti på de sociale medier. Men det er nok filmformatet koblet med de sociale mediers delingsstruktur, der har været de stærkeste kommunikative våben.
Film er på mange måder lettere at afkode end tekst, og har i sin følelsesbetonede afkodning en henvendelseskraft, der med fordel lader sig udnytte, når man vil overbevise en modtager om et budskab. Allerede Joseph Goebbels indså dette, og anvendte film som propagandaværktøj under anden verdenskrig i form af stribevis af spillefilmsproduktioner, mens det i vor tid er de kortfattede delings-egnede videoer, der oftest får den største gennemslagskraft. Lad os prøve at se nærmere på, hvordan disse film kan tage sig ud.

ISIS Threat to Coalition

Med en længde på blot 4 minutter og 13 sekunder kunne denne promoveringsvideo næsten lede tankerne hen på en filmtrailer, hvilket også har at gøre med andet end selve længden. Noget af det mest karakteristiske ved filmen er en voiceover, der siges af en mandsperson med en diktion og stemmeføring, der i al sin dramatiske overeffekt grangiveligt minder om de mange filmtrailers fra især amerikanske actionfilm. Dette er ingenlunde tilfældigt. Men sin heftige lydside og generelt action-prægede udtryk søger filmen mestendels at henvende sig til et mandligt og vestligt publikum. Den hurtige klipperytme, den udprægede brug af en sort baggrund og hurtige zoom-effekter samt de gennemgående motiver af veludstyrede soldater har et særdeles maskulint udtryk, som ønsker at fange de fortrinsvist unge mennesker, der på grund af spænding iblandet en opgivenhed overfor de samfund, de måske ikke længere føler, at de er en del af, kan lade sig friste til at melde sig under ISIS’ fane. Et af de blivende billeder hen mod slutningen af filmen er da også en visualisering af en kampberedt mand, der alt andet lige faktisk også ligner en amerikansk soldat, men står under et ISIS-flag og dermed signalerer, at det er muligt at gå over på den anden side. På et tidspunkt i filmen siges det da også, at der ingen forskel er på mennesker, ingen forskel er på hvid og sort, for så længe vi kan forenes i religionen islam (og vel mærke ISIS’ markante fortolkning af denne religion) finder vi et fællesskab og et fælles mål. Netop en film som denne har til formål at definere dette fællesskab og samtidig være en ingrediens i den kit, der skal holde fællesskabet sammen. Et fællesskab, der ikke som sådan er baseret på fysiske grænser eller en fælles historie, men derimod mod et (konstrueret?) fælles værdisæt og måske mest af alt ønsket om at finde en fælles fjende. Denne intellektualisering af filmen kan dog sagtens tilsidesættes, idet filmen qua de nævnte stilistiske valg har så fundamental en henvendelseskraft, at den rent emotionelt og kropsligt sagtens kan påvirke sin modtager uden at afstedkomme større refleksion.

ISIS Threat to Coalition, Al Hayat production company, 4 minutter

https://www.youtube.com/watch?v=vTmfqM62fGw


Militants giving candy to children

I en noget anden stilistisk boldgade finder vi denne knap 1 minut lange film, som vel snarere har karakter af en skitse, om end en forholdsvist velproduceret en af slagsen. Med et blødt look opnået ved brug af lav dybdeskarphed og de soft-tones, vi kender fra anvendelsen af DSLR-kameraer til videobrug, ser vi en stribe farverigt klædte børn, der jublende modtager slik af nogle temmelig glade og afslappet klædte yngre mænd, der bærer maskingeværer.
Vi har tidligere fra vestlig side fået rapporteret hvordan ISIS i stigende grad hverver børn og fra en forholdsvis tidlig alder forsøger at indoktrinere børnene til ISIS-fortolkningen af islam. Denne video kan tolkes som et modtræk til denne rapportering, men vi kan også anskue den som et forsøg på netop at være en del af hvervningen af børn og teenagere. Manglen på voiceover eller undertekster kan i al fald give indtryk af, at filmen ikke er rettet mod et vestligt publikum, som eksempelvist skal overbevises om, at ISIS er et meget mere menneskeligt styre, end vestlige medier lader fortælle. Umiddelbart kan sproget signalere, at filmen er tiltænkt et arabisk publikum, men samtidig er filmen i al sin enkelhed temmelig let-afkodelig og har dermed også en universel appel.

Militants giving candy to children, Al Hayat production company, 1 minut


Ils te disent …

Blandt modtrækkene til filmene fra ISIS finder vi Stop Djihadisme, en kampagne der er igangsat af den franske regering efter angrebene på Charlie Hebdo og det jødiske supermarked i januar sidste år. Værket er tydeligvis opbygget som en tiltænkt anti-propaganda-film, altså en film der kommunikerer direkte med ISIS’ propaganda-film og spiller på konfrontationer med budskaber, som ISIS søger at kommunikere ud. Et gennemgående træk i filmen er således modstillingen mellem hvad «de siger» og hvad «realiteten er», hvilket vises både med grafiske plancher og illustrative iscenesættelser på billedsiden. Et sigende eksempel er en grafik med ordene «de siger, at du skal komme og kæmpe for en retfærdig sag», der vises ovenpå en gylden billedtoning af kampklædte soldater, som derpå kontrasteres på billedsiden med en række sort-hvid billeder, der viser en nært forestående likvidering af nogle mennesker, der ligger på jorden, mens skiltet med teksten «i realiteten kommer du til at opleve helvede på jord og dø alene, fjernt fra dit hjem» dukker op på skærmen. Denne sidste ordlyd når næsten bibelske konnotationer, og kan godt aflæses som et kristent modtræk til den islam-funderende ISIS-propaganda, men budskabet kan også afkodes som et forsøg på at bedrive skræmmekampagne og appellere til frygt hos beskueren. Filmen gør gennemgående brug af en række optagelser, som ISIS selv har frigivet i andre sammenhænge og går dermed direkte i dialog (eller clinch om man vil) med ISIS-filmene. Denne konfrontatoriske strategi er sandsynligvis valgt, fordi man vurderer, at den vil virke stærkest på de modtagere, som filmen er tiltænkt, nemlig individer som måske allerede kender ISIS-filmene eller i al fald kunne lade sig overbevise af disse film og eventuelt melde sig i kamp for ISIS.

Ils te disent…, Service d’information du Gouvernement, 2 minutter


moestrup@gmail.com

Kommentarer