Domstolen – en parodi?

Orientering 25.2.1967

av 31/03/2015 Kommentar

Til ungdommen. Fra verden

Få barne- og ungdomsbøker i Norge er oversatt fra andre språk enn de skandinaviske og engelsk. Det vil Mangschou forlag gjøre noe med.

av 31/03/2015 Kritikk

Den som ikke leter, skal finne

Les Blank etterstreber å filme mennesker og kulturer i deres naturlige spontanitet. I denne dokumentaren lar han oss møte sin læremester.

av 31/03/2015 Kritikk

Mer eller mindre mann

Selvransakende og humoristisk dokumentar om å prøve å finne sin indre alfahann.

av 31/03/2015 Kritikk

Islam og konflikt

I dei seinare åra har det blitt færre borgarkrigar i verda, men i aukande grad finn dei stad i muslimske land. Frå tidleg på 2000-talet har vi og sett ein kraftig vekst i talet på aktive islamistiske opprørsgrupper. I vestlige media er det mykje fokus på terrorisme og trugslar frå den muslimske verda. Er muslimske land verkeleg meir valdelege enn[Les mer…]

av 31/03/2015 Kommentar

Fremfor alt ikke skade

Det blåser en nyscientistisk vind over landet. Den har i og for seg blåst ganske lenge. Programmet Hjernevask som gikk på NRK for fem år siden kan kanskje stå som det paradigmatiske eksempelet på trenden. Et annet eksempel er programmet Folkeopplysningen. Men jeg skal ikke skrive om disse her. Derimot om vaksinedebatt og tvangsmedisinering. Jeg forsøker å forstå den voldsomme motstanden de foreldre[Les mer…]

av 31/03/2015 Kommentar

FEM fengsler

Det er på tide at det internasjonale samfunnet stiller opp for å redde Israel – vekk fra sitt eget mentale fengsel.

av 31/03/2015 Leder
Gazas barn leker ikke som andre

Gazas barn leker ikke som andre

En sjuåring i dagens Gaza har opplevd tre brutale kriger. Men også dystre fremtidsutsikter skaper vold blant Gazas barn.

av 31/03/2015 Konflikt

NRK om Afghanistan

Propaganda- og mediekrigane flimrar framfor oss – men volumet og avstanden gjer oss likesæle. Vi treng å vakne, stille kritiske spørsmål og sjå nøyare på kva som gøymer seg i flimmeret. Dokumentarskapar John Pilger sin tekst frå sist utgåve (Ny Tid nr. 11/15) syner behovet for å vakne or flimmerskodda. Når norske myndigheiter målber dei same NATO-historiene og verkemidla som

av 31/03/2015 Konflikt

Propagandakrigen

USA intensiverer sanksjonene mot Venezuela og kaller landet «en sikkerhetstrussel». En feilslått strategi, mener Latin-Amerikaforskere.

av 31/03/2015 Konflikt